သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

သန္းေခါင္စာရင္း နဲ႔ တုိင္းျပည္အသြင္သ႑ာန္


လာမယ့္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ကစၿပီး ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ မနက္ (၇) နာရီနဲ႔ ညေန (၆) နာရီအၾကား သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူပါလိမ့္မယ္။ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ရဲ ႔ ပ့ံပိုးမႈနဲ႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနက (၁၂) ရက္လံုးလံုး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ လူအားလံုးကို ေရတြက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစား၊ လူဦးေရးျပန္႔ႏွံ႔မႈ၊ လူမႈစီးပြားေရးဘဝနဲ႔ အျခားလူဦးေရဆုိင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာကို ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္ဟာ ဘယ္လို ပံုသ႑ာန္ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ သန္းေခါင္စာရင္းက ျပသပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာျပည္မွာရွိေနသူတုိင္းကို ႏုိင္ငံသားမေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြး၊ အသက္အရြယ္ အဆင့္အတန္းမေရြး၊ ေရတြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ေစ၊ စာရင္းေကာက္ယူခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နမိတ္အတြင္း ရွိေနသူအားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယာယီဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေနသူကိုလည္း စာရင္းေကာက္ယူမွာျဖစ္လုိ႔ ျပည္တြင္းမွာရွိၿပီး စာရင္းမေကာက္ႏုိင္သူေတြကိုသာ ခ်န္လွပ္ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ဝင္ထဲ က ႏုိင္ငံျခားေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္လုပ္ေနသူရွိရင္လည္း သူနဲ႔ပတ္သက္တာေတြကို စာရင္းေကာက္ယူပါလိမ့္မယ္။

လူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ ေမးခြန္း (၄၁) ခုကို ေျဖရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္တုိင္ပံုစံျဖည့္စရာ မလိုဘဲ ေမးတာကိုေျဖဖို႔သာ စီစဥ္ထားပါတယ္။ စာရင္းပံုစံ မွန္ကန္ေအာင္ျဖည့္ႏိုင္ေရးအတြက္ စာရင္းေကာက္အျဖစ္ အထူးသင္တန္းေပးထားသူေတြထဲမွာ ဆရာ၊ ဆရာမ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဧၿပီလအေစာပိုင္းက ၿမိဳ ႔နယ္ (၂၀) မွာ သန္းေခါင္စာရင္း အစမ္း ေကာက္ၾကည့္တာကို ေက်နပ္္တဲ့အတြက္ ကမာၻ႔စံႏႈန္းအတိုင္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူဦးေရပညာရွင္အႀကံေပးအဖြဲ႔က မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ စာရင္းေကာက္ တသိန္းေက်ာ္က အိမ္ေထာင္စု (၁၁) သန္းေက်ာ္ကို စာရင္းေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း အေတြ႔အႀကံဳနည္းတဲ့တုိင္းျပည္မွာ မ်ားျပားလွတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို အခ်ိန္မီျဖည့္ႏိုင္ပါ့မလားလို႔ သံသယရွိေနၾကပါတယ္။

လူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒကို (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၉) ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းပါတယ္။ လူမႈစီးပြား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေတြမွာ အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ စာရင္းဇယား ေကာက္ခံရတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူဦးေရ၊ တိရစာၦန္၊ အေဆာက္အအံု၊ ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းစာရင္းမ်ားနဲ႔ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာ ရရွိႏုိင္ရန္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတယ္လို႔ ဥပေဒနိဒါန္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ တိရစာၦန္ကိုပါ စာရင္းေကာ္ဖုိ႔ ေဖာ္ျပတာဟာ ထူးဆန္းသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းပံုစံထဲမွာ တိရစာၦန္ကို စာရင္းေကာက္တာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း ရွင္းျပတဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြမွာလည္း တိရစာၦန္ကို ဘယ္လို စာရင္းေကာက္မယ္ဆုိတာကို ေဖာ္ျပတာ မေတြ႔ရပါဘူး။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာၿပီး (၂) လအၾကာမွာ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႔နဲ႔ စတင္ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း စီမံကိန္းခ်တာမို႔ (၃) ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္တာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဘယ္လုပ္ငန္းမဆို ကန္႔သတ္ခ်က္ တစံုတရာရွိတတ္ေပမယ့္၊ လူမ်ုိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး အားလံုးပါဝင္ခြင့္ရတာဟာ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းျဖစ္တယ္လို႔ ဦးသိန္းစိန္က ဆုိပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ ႔ ထူးျခားတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ထင္ရွားႏိုင္ပါတယ္။ သြားလာရခက္ခဲတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ဝအထူးနယ္ေျမမွာ မတ္လအေစာပိုင္းက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူပါတယ္။ ဘာသာစကား အခက္အခဲရွိတဲ့ ဝေဒသမွာ လားဟူ၊ ရွမ္းနဲ႔ တရုတ္စကားျပန္ေတြကိုသံုးၿပီး မတ္လ (၁) ရက္ေန႔က (၁၂) ရက္ေန႔အထိ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူၿပီးစီးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကိုလိုနီအရာရွိေတာင္ အယံုအၾကည္မရွိတဲ့ ၁၉၃၁ သန္းေခါင္စာရင္းက သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ လူမ်ုိး (၁၃၅) မ်ဳိးကို အေျခခံၿပီး စာရင္းေကက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဆလေခတ္ သန္းေခါင္စာရင္းကလည္း လူမ်ဳိး (၁၃၅) မ်ဳိးကို လက္ခံထားတာမို႔ စာရင္းေကာက္ၿပီးမွ မွားယါင္းမႈနဲ႔ လြဲေခ်ာ္မႈေတြကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ္လို႔ အစိုးရဖက္က ျမင္ပါတယ္။ (၁၃၅) မ်ဳိးမွာမပါတဲ့ ရိုိဟင္ဂ်ာကို သန္းေခါင္စာရင္းမွာ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ ျဖည့္သြင္းဖို႔ ကုတ္ (code) နံပါတ္ သတ္မွတ္မထားတဲ့အတြက္ အျခားအုပ္စုအျဖစ္ ေရတြက္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း အႀကိဳရလဒ္ကို လာမယ့္ၾသဂုတ္လမွာ သိႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကို ေရွ ႔ႏွစ္ ပထမ (၄) လပတ္မွာ သိရမွာမုိ႔ အဲဒီအခါမွ တုိင္းျပည္အသြင္သ႑န္ကို ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

ဆယ္ႏွစ္တႀကိမ္ ေကာက္ရမယ့္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ အႏွစ္ (၃၀) ၾကာမွ ေကာက္ယူတာမုိ႔ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ုိး ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလို ေကာက္ယူႏုိင္တာကို တုိးတက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဝင္ေငြနည္းတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးစႏုိင္ငံေတြမွာ ၂၀၀၆ က ၂၀၁၅ အထိ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတဲ့ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ရဲ ႔ စီမံကိန္းထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပါဝင္သြားတာဟာလည္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူႏုိင္ေအာင္ ဖန္းတီးေပးလုိက္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။
XS
SM
MD
LG