သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

အခ်က္အလက္ကို ခြဲစိတ္ၾကည့္ျခင္း


ျမန္မာ့စီးပြားေရးရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ခြဲစိတ္စစ္ေဆးထားတဲ့ Dissecting the Data ဆိုတဲ့ စာမ်က္ႏွာ (၂၀) ေက်ာ္ စာတမ္းကို ဇြန္လအေစာပိုင္းက Australia ႏိုင္ငံ Sydney ၿမိဳ ႔ Macquarie တကၠသိုလ္ ေဘာဂေဗဒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ Sean Turnell က ထုတ္ေဝလိုက္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရက စီးပြားေရးလမ္းစဥ္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ကို မတိုးတက္ေစဘဲ ဆုတ္ယုတ္ေစတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ရတာကလည္း အစစအရာရာ ႏိုင္ငံေရး၊ အထူးသျဖင့္ အာဏာတည္ၿမဲေရးကိုၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အစုိးရက စာရင္းဇယားကို ပံုႀကီးခ်ဲျပၿပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေ၇း တိုးတက္ေနတယ္လို႔ ဝါဒျဖန္႔ေနေပမယ့္ အေသအခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္တဲ့အခါမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္တဲ့ႏႈန္းဟာ လူဦးေရ တိုးပြားတဲ့ႏႈန္းထက္ ႏွိမ့္က်ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတဦးရဲ ႔ တႏွစ္ထုတ္လုပ္မႈဟာ (၄၃၅) ေဒၚလာသာရွိတာမို႔ အေရွ ႔ေတာင္အာရွမွာ အနည္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ အသံုးစရိတ္နဲ႔ အခြန္ေတာ္ဆုိင္ရာ လမ္းစဥ္ကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ဝင္ေငြနဲ႔ အသံုးစရိတ္ အၿမဲတမ္း မမွ်မတ ျဖစ္ေနတာေတြရပါတယ္။ စစ္အစိုးရဟာ အၿမဲတမ္း အသံုးစရိတ္ လိုအပ္ေနပါတယ္။ လိုေငြကို ရွာေဖြတဲ့ နည္းလမ္းေတြဟာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ဒီလုိ ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးသူဟာ ဗမာစစ္အစိုးရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအသံုးစရိတ္မွာ အဓိကဦးစားေပးတာဟာ စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး (၂) ခုေပါင္းထက္ စစ္အသံုးစရိတ္က ပုိမ်ားေနပါတယ္။ အေရွ ႔ေတာင္အာရွမွာ ျမန္မာတႏိုင္ငံထဲမွာသာ စစ္တပ္ဦးစားေပးတဲ့ အစုိးရ အသံုးစရိတ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ စစ္အသံုးစရိတ္ဟာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီး ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တုိင္းသူျပည္သားေတြ အတိဒုကၡေရာက္ေနတာကို လ်စ္လ်ဴရႈေနရပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး တိုင္းျပည္ရဲ ႔ လူသားရင္းျမစ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုလည္း ဂရုမစိုက္ရာ ေရာက္ေနပါတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ ႔ လုိေငြကို ေငြစကၠဴစက္က ရုိက္ထုတ္ေပးေနရပါတယ္။ စစ္အစုိးရ လိုသမွ်ကို ဗဟိုဘဏ္တိုက္က ရိုက္ထုတ္ေပးေနတာမုိ႔ ႏွစ္စဥ္ (၂၅) ရာခုိင္ႏႈန္း ေငြေၾကးေဖာင္းၾကြေနၿပီး ေစ်းႏႈန္းထုိးတက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရ အခြန္ေကာက္ခံပံုဟာ ကေသာင္းကနင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္။ ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္ ေကာင္စီဝင္၊ စစ္တပ္နဲ႔ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ အရပ္သားအဖြဲ႔ စသည္တို႔ကလည္း ဘာေၾကးညာေၾကးဆိုၿပီး ေကာက္ခံတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလုိ တဖတ္သတ္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံတာကို ေပးေနရတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ ျပည္သူလူထုဟာ စိတ္ဓါတ္က်လာပါတယ္။ စြက္ဖက္ဖို႔ စစ္အစုိးရသတိမရတဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏွံက႑မွာသာ ေအာင္ျမင္မႈ အႀကီးအက်ယ္ ရေနပါတယ္။ စစ္အစိုးရ စြက္ဖက္မႈ ကင္းရွင္လုိ႔သာ အိႏၵိယကို ပဲမ်ဳိးစံု တင္ပုိ႔ႏိုင္္တာလို႔ ဆုိပါတယ္။ ေက်းလက္စီးပြားေရး ရွင္သန္လာေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဘဏ္လုပ္ငန္းမွာ ေဒၚလာသန္း (၄၀၀) က (၁၀၀၀) အထိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒီေငြ ပမာဏဟာ အစိုးရႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ လက္က်န္ရဲ ႔ (၆) ပံု (၁) ပံုသာျဖစ္ၿပီး သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ (၆) လ ေရာင္းလိုက္ရင္ ရႏိုင္ေပမယ့္ စစ္အစိုးရမွာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ မရွိေသးပါဘူး။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ကရတဲ့ ေဒၚလာေငြဟာ ျပည္တြင္းမွာ စာရင္းေပ်ာက္ေနၿပီး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာ ေရာက္ေနပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈအမ်ားဆံးလုပ္ငန္းေတြဟာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၊ ေရနံ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ နဲ႔ အျခား သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ ေဒသခံကို မသံုးဘဲ ႏုိင္ငံျခားအတတ္ပညာ ႏိုင္ငံျခားပစၥည္းေတြသံုးၿပီး လုိခ်င္တာကို ထုတ္ယူသြားၾကတာမုိ႔ ေဒသခံေတြအတြက္ အက်ဳိးခံစားစရာ အခြင့္အလမ္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာျပည္က ႏိုင္ငံျခား တုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ တိုင္းျပည္ရဲ ႔ အနာဂတ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံ မတည္ေဆက္ေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ေရွာင္တာနဲ႔က သံုးသပ္ပါတယ္။ ဒီလုိ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူေနတဲ့လုပ္ငန္းမွာ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ ျပင္သစ္ နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယား တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံပိုင္ ကြ်န္းစုေလးတစုမွာ အေျခစိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီေတြလည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္တယ္ဆုိၿပီး နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္း လက္ထဲထုိးထည့္တာဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဆံုးရႈံးမႈျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းေတြ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အေၾကာင္းရင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္တဲ့အထဲမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေငြကုန္ေၾကး အကုန္အက်မ်ားေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္အစုိးရ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ပါတီ အႏိုင္ရေအာင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းကို လက္သိပ္ထိုးေပးလိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ ႔ အေတြ႔အႀကံဳကိုေလ့လာရင္ ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းကို အစိုးရက ရိုေသေလးစားမႈ ပဋိညာဥ္ သေဘာတူခ်က္ကို ရိုေသေလးစားမႈ၊ အေျခခံ လြတ္လပ္မႈကို ရုိေသေလးစားမႈ၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ေကာင္းမြန္မႈ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြဖလွယ္ေရးစံနစ္ က်င့္သံုးမႈ၊ အသိဥာဏ္ပညာနဲ႔အညီ တသမတ္တည္း ေပၚလစီလမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးမႈ စတဲ့ အဂၤါရပ္ေတြ ရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအဂၤါရပ္အားလံုး ျမန္မာျပည္မွာ မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ေလွ်ာ္မွန္ကန္တဲ့ စီးပြားေရးလမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ မေျပာနဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတာင္ မရွိေသးပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေနေပမယ့္ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ဖို႔ အလားအလာကင္းမဲ့ ေနတာေတြ႔ရေၾကာင္း ေဒါက္တာေရွာင္တာနဲလ္ က သံုးသပ္ထားပါတယ္။

XS
SM
MD
LG