သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

စိုုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ သုုေတသန


ျမန္မာ့လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံဟာ အလားအလာေကာင္းတဲ့ ႏုုိင္ငံတႏိုုင္ငံ ျဖစ္ေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အတြင္း စိုုက္ပ်ိဳးေရး က႑ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳး သင့္သေလာက္ မဖြံ႔ၿဖိဳးပဲ ေအာက္ေျခအဆင့္မွာ ရွိေနတာပါ။ အက်ိဳး ဆက္ကေတာ့ ထြက္တဲ့ ေကာက္ပဲ သီးႏွံ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မႈ မရွိတာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုုင္ငံသား သံုုးပံုု ႏွစ္ပံုုေက်ာ္ ေတာင္သူ လယ္လုုပ္ အသက္ေမြးၾကေပမယ့္ စားနပ္ရိကၡာ မဖူလံုု တာနဲ႔ ဆင္းရဲတြင္း နက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကိုု ေျဖရွင္းႏိုုင္ဖုုိ႔ အတြက္ စိုုက္ပ်ိဳးေရး က႑ တိုုးတက္ေအာင္ လုုပ္ဖိုု႔ လိုုပါတယ္။ ေျမယာကိုု စံနစ္တက် အသံုုးခ်ေရး၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေရရရွိေရးအျပင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေတြ၊ နည္းပညာေကာင္းေတြ လုုိအပ္သလိုု သုုေတသန လုုပ္ငန္းေတြကိုုလည္း အားေပးဖိုု႔ လိုုပါတယ္။

ဆန္ကိုု အဓိက စိုုက္ပ်ိဳးတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ ဆန္နဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ အခုထက္ပိုလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ဆန္စပါးအတြက္ သုုေတသနလုုပ္ငန္းေတြ လုုပ္ခဲ့သူ စိုုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းဝင္း က ေျပာျပေပးမွာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး သုေတသန ဌာနဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆန္စပါးသုေတသန ဌာန International Rice Research Institute က ပို႔ေပးတဲ့ မ်ိဳးေစ့ေတြကို ရာႏႈံးျပည့္အားထားေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီက မွတဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသိပ္မရွိတဲ့ ေဒသအလုိက္ ဖြင့္ထားတဲ့ သုေတသန ဌာနေလးေတြဆီကိုပို႔၊ ေရေျမ ရာသီနဲ႔ ကိုက္မကိုက္ စမ္းသပ္၊ ကိုက္ညီတာေတြကို မ်ိဳးပြါးၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အဓိကလုပ္ေဆာင္တဲ့ႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ ေရဇင္း သုေတသနဌာန တခုထဲ ရွိေနတာမို႔ မလံုေလာက္တဲ့အျပင္ အခု ေနျပည္ေတာ္မွာ ေျပာင္းဖြင့္ထားတဲ့ ဒီသုေနသနဌန အတြက္ ခ်ထားေပးတဲ့ ရံပံုေငြက သိပ္နဲေနတယ္လို႔ လည္း ေျပာပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ တကယ္တမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္စခ်င္ တယ္ဆိုရင္ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြကို အခုထက္ပိုၿပီး အားေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔လည္း အႀကံေပးပါတယ္။

XS
SM
MD
LG