သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာ့သဘာဝဝန္းက်င္ အတြက္ အေရးတႀကီးလုိအပ္ခ်က္မ်ား


Plastic Waste (East Dagon)

ျမန္မာလူထုရဲ့ အသက္အိုးအိမ္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ရွိမရွိ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ပထမဆံုး စီစစ္ သံုးသပ္ဖုိ႔ လိုၿပီး ရပ္သင့္တာေတြ အျမန္ဆံုးရပ္ပစ္ဖို႔ လုပ္ရမွာ ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးအတြက္ ထားရွိတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ ဘယ္လိုရွိသလဲ ဆိုတာကို ျပန္ၿပီး သံုးသပ္ဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတယ္လို႔ သဘာဝဝန္းက်င္ အင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚေအးေအးၾကည္က ေျပာပါတယ္။

သဘာဝဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးကို တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက အေရးပါပါတယ္။ သဘာဝ ပါတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအတြက္ သစ္ေတာဌာနနဲ႔ တြဲေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ထားရွိေပးသင့္သလို ျပည္နယ္ ျပည္မ သီးျခားခြဲထားမွ သူ႔ျပည္နယ္တြင္း လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သဘာဝ ပါတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒ ခ်မွတ္ၿပီး သတ္မွတ္ ျပဌာန္းမႈေတြ အမ်ားအျပားရွိေနေပမယ့္ လိုက္နာမႈ အားနဲတဲ့အတြက္ လက္ရွိမွာ သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆ နာ အမ်ားအျပားကို ရင္ဆုိင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္လာေအာင္ အားျဖည့္ေပးႏိုင္တဲ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးရွိဖို႔အတြက္ တရားေရးဌာနေတြရဲ့ ပါဝင္ ပါတ္သက္မႈရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ကေန လူ႔အသက္စည္းစိမ္ကို ထိခိုက္မႈ ရွိေစမယ္ ဆိုရင္ တရားမမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈ ေတြနဲ႔ ရံုးေတာ္ကေန တရားစြဲဆိုခြင့္ေပးထားၿပီး လူထုရဲ့ အသက္စည္းစိမ္ကို အကာကြယ္ေပးထားတာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သဘာဝဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးအတြက္ လက္ရွိမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒက အေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနပါတယ္။ ပါတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးအတြက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ မူဝါဒခ်မွတ္သလို ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး နည္းဥပေဒကိုေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္းထားတာပါ။ ပါတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကို ၂၀၁၅ မွာ အၿပီးျပဌာန္းဖို႔ ရွိသလို ၊ ပါတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းမႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မူၾကမ္း အဆင့္ လည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သဘာဝဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အပါအဝင္ တျခားက႑ေတြ အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြလည္း အမ်ား အျပား ရွိေနတာပါ။ ဘယ္လို ဥပေဒေတြ ပါလဲ။ ဘာေတြကို တားျမစ္ထားတာ ပါလဲ ဆိုတာကို ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ဥပေဒထဲမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြရဲ့ မိရိုးဖလာ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြကို ထိခိုက္မႈ၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈနဲ႔ သဘာဝဝန္းက်င္ ေဂဟစံနစ္ ထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြ ကို ကန္႔သတ္ထားတာပါ။ ၂၀၁၃ မွာ အထူးစီးပြါးေရးဇံု အတြက္ စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို အရင္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စက္ရံုဥပေဒမွာေတာ့ အလုပ္သမားကိစၥက စၿပီး ေဘးျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ဓါတုပစၥည္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းနဲ႔ တျခား ပါတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ဆိုင္ရာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ ကိစၥရပ္ေတြကို ျပဌာန္းထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနဲ႔ ေရေျမေတာေတာင္ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ ဒါေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႔ ဥပေဒေတြကလည္း ရွိႏွင့္ၿပီးသားပါ။ ဒီေရေျမေတာေတာင္ ေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႔၊ သစ္ေတာနဲ႔ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ကာကြယ္ဖုိ႔လို ဥပေဒေတြပါဝင္တဲ့ သစ္ေတာဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ နဲ႔ အပင္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔ သဘာဝ ဧရိယာမ်ား ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဥပေဒကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေရနဲ႔ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား ဥပေဒ၊ ၁၉၃၀ ကတည္းက ရွိေနတဲ့ ေျမေအာက္ေရ ဥပေဒ၊ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ တူးေျမာင္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၁ မွာ ေရခ်ိဳငါးဖမ္း ဥပေဒ၊ ၁၉၉၀ မွာ ပင္လယ္ငါးဖမ္းဥပေဒ၊ ၁၉၈၉ မွာ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္းဥပေဒ အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေျမယာဥပေဒကိုပါ ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၈ မွာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ား၊ သမိုငး္ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ၊ မႏုႆ ေဗဒ ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရွိ ေရွးေဟာင္း ေနရာမ်ားအတြက္ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ဖို႔ခ်မွတ္ထားတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔ JICA လို ဂ်ပန္ရဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံမႈအဖြဲ႔က ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ၊ တျခားႏုိင္ငံေတြက ျပဌာန္းထားတဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ အႀကံေပးခ်က္ေတြ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြကိုပါ ယူသံုးခြင္ ေပးထားတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ဒီလို လက္ရွိဥပေဒေတြကို ၾသဇာသက္ေရာက္ေစမယ့္ အားျဖည့္မႈေတြ အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို႔ လုိအပ္ေနတာပါ။ ဒီ့အတြက္ တရားေရးဌာနေတြရဲ့ ပါဝင္ပါတ္သက္မႈ လိုအပ္သလို ပိုၿပီး ထိေရာက္ေစဖုိ႔ ဌာန ေပါင္းစံု ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လည္း တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

XS
SM
MD
LG