သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ပလပ္စတစ္ အမိႈက္ အႏၱရာယ္


Plastic Waste (East Dagon)

အင္းအိုုင္ျမစ္ေခ်ာင္းေတြကေန စီးဝင္တဲ့ ေရေတြနဲ႔ လည္ပါတ္ေနတဲ့ ကမာ့ သမုုဒရာ ေတြ ကေန လူေတြရူရွိုုက္တဲ့ ေလထုုကိုု ဖန္တီးေပးတဲ့အျပင္ ကမာ႔ရာသီဥတုုကိုု ပံုုမွန္လည္ပါတ္ေစၿပီး စားနပ္ရိကာျဖည့္တင္း ေပးတာနဲ႔ ေရကိုုပါ သန္႔စင္ေစတာပါ။ဒီလုုိ လူသားေတြ အတြက္ အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ သမုုဒရာေရျပင္ထဲကိုု တေန႔တေန႔ ေရာက္လာတဲ့ ပလပ္စတစ္ စ ေပါင္းက ၅ သန္းေလာက္ ရွိမယ္လိုု႔ သဘာဝ ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းသူေတြက ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ဒီအပိုုင္းအစေတြကိုု ကမာ့ သမုုဒရာႀကီးေတြထဲက ေရစီးေၾကာင္း ႀကီး ၅ ခုုကေန သယ္ေဆာင္ၿပီး ဒီအပိုုင္းအစေတြမွာ ရွိေနတဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီ ေပ်ာက္ပ်က္ မသြားတဲ့ ဓါတုု အဆိပ္ေတြကိုု ကမာ အႏွံ႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေစတာပါ။

Australia ႏိုုင္ငံ Tasmania သုုေတသနဌာနက Australia ကမ္းေျခမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ငွက္ ေသေတြကိုု စမ္းသပ္ၾကည့္ရာမွာ အထူးသျဖင့္ ပင္လယ္ငွက္ေတြမွာ ျပဒါးဆိပ္ သင့္ေနတာ ကိုု ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပဒါးပါဝင္မႈ 4.3 ppm အထိသာ ခံႏိုုင္ရည္အဆင့္ထား သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဒီငွက္ေတြမွာ ျပဒါးက1000 ကေန 3000 ppm အထိ ရွိေနတာကိုု ေတြ႔ရတာပါ။

ပလပ္စတစ္ပစည္း တခုုရဖိုု႔ဓါတုုပစည္း အမ်ားအျပားနဲ႔ ျပဳလုုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပလပ္စတစ္ ပစည္းတခုုကိုု စြန္႔ပစ္လိုုက္လိုု႔ ေရထဲေရာက္သြားရင္ အပိုုင္းပိုုင္း ျဖစ္သြားသည့္တိုုင္ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီၿပီး သူ႔ရဲ့ ဓါတုုသတိကေတာ့ ေပ်ာက္ပ်ယ္ မသြားပါဘူး။ ဒါကိုု ပင္ယ္ သတဝါေတြ စားမိတဲ့အခါ အစာမေျခဖ်က္ႏိုုင္ပဲ ဒုုကေရာက္ရတဲ့အျပင္ အဆိပ္ပါ သင့္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုု အဆိပ္သင့္ ညစ္ညမ္းေစတာမိုု႔ ပလပ္စတစ္ ပစည္းေတြကိုု စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ စြန္႔မပစ္သင့္ဘူးလိုု႔ သဘာဝ ဝန္းက်င္ အင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚေအးေအးၾကည္ ကေျပာပါတယ္။

CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization ရဲ့ ပင္လယ္တြင္း ပလပ္စတစ္ အမိႈက္ေတြရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲအႏရာယ္ စူးမ္းမႈ တခုုမွာေတာ့ ပင္လယ္ငွက္ေသ တေကာင္ရဲ့ ဝမ္းပိုုက္ထဲကေန ကေလးေဆာ့တဲ့ အရုုပ္ေခါင္းပိုုင္းကေလးကစၿပီး ပလပ္စတစ္အစေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ေတြ႔ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ သူ႔ခႏာကိုုယ္ အေလးခ်ိန္ရဲ့ ၅% ကေန ၈% အထိရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရထဲက ပလပ္စတစ္ အပိုုင္းအစေလးေတြကိုု အစာမွတ္ၿပီး ငွက္မိဘေတြက ငွက္ငယ္ေတြကိုု ခြံ႕ေကၽြးမိလိုု႔ သက္ဆိုုးမရွည္ျဖစ္ရ တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ ငါးဖမ္းပိုုက္ အစအနေတြကစၿပီး ေစ်းဝယ္လာတဲ့ ပစည္း ထုုပ္တဲ့ ပလပ္စတစ္ေတြ အထိ ေန႔စဥ္ ပလပ္စတစ္ အပိုုင္းအစေပါင္း သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေရျပင္ထဲ ေရာက္ေနတာမိုု႔ ဒီငွက္ေတြ အျပင္ ငါးတိုု႔ လိပ္တိုု႔လိုု ပင္လယ္မွာ က်က္စားတဲ့ သတဝါ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၂၅၀ ေလာက္ ကိုုပါ ထိခိုုက္ေစတာပါ။

ေရျပင္မွာ စြန္႔ပစ္တဲ့ ပလပ္စတစ္ေတြရဲ့ အႏရာယ္က မေသးသလိုု ေျမျပင္မွာ စြန္႔ပစ္တဲ့ ပလပ္စတစ္ေတြကလည္း အမႈိက္ပံုုမွာ ပစ္ထားတာကိုု စားေသာက္ၾကတဲ့ သတဝါေတြကိုု ထိခိုုက္ေစပါတယ္။ အိႏိယႏိုုင္ငံမွာေတာ့ အမႈိက္ပံုုမွာ ပစ္ထားတာေတြကိုု အစာမွတ္ၿပီး စားေသာက္ၾကတဲ့ ႏြားေတြ ဒုုကေရာက္ေနၾကတာမိုု႔ ဒါဟာ တိရိစာန္ ညွင္းပမ္းမႈ တခုုလိုု႔သိလာေအာင္ ပညာေပးတာေတြ လုုပ္ေနၾကပါတယ္။

မသိနားမလည္မႈက အႏရာယ္ကိုု လက္ကမ္း ေခၚေနတာမိုု႔ ပလပ္စတစ္ အႏရာယ္ကိုု က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သိလာေအာင္ အစိုုးရက တာဝန္ယူ လုုပ္ေဆာင္ေပးဖုုိ႔ လုုိအပ္သလိုု လူထုုလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေတြကလည္း စည္းကမ္းတက် အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေရး ဝိုုင္းဝန္း က်ိဳး ပမ္းၾကဖိုု႔ အေရးတႀကီး လိုုအပ္ေနပါတယ္။

XS
SM
MD
LG