သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဟာမိတ္ နည္းဗ်ဴဟာ ဘယ္လို က်င့္သံုးၾကမလဲ


တစ္ဖြဲ႕က၀င္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမကို တစ္ဖြဲ႕က ေရွာင္ရွားျပီး ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးမွာ ႏွစ္ဖြဲ႕ စုေပါင္း မဲဆြယ္စည္းရံုးတာမ်ိဳး လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလို လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ NLD ေထာက္ခံသူနဲ႔ မဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ေထာက္ခံသူေတြ မဲမကြဲျပားပဲ အႏုိင္ရဖို႔ ေသျခာသေလာက္ အေျခအေန ဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။

XS
SM
MD
LG