သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ့မလား


စစ္အာဏာရွင္အမိန္႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရသက္တမ္း ကုန္ဆံုးၿပီး ျပည္သူ႔ပါတီ NLD အစိုးရတက္လာတဲ့အတြက္ “ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ” ဆိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကြးေၾကာ္သံအတိုင္း ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ စနစ္ေဟာင္းကို ေျပာင္းလဲႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ အႀကီးအက်ယ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေမြးေပးခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြက အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အစိုးရေဟာင္းနဲ႔ အစိုးရသစ္ အေျခခံသဘာဝ မတူတာလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အစိုးရေဟာင္းကို အခြင့္ထူးခံ စစ္ဗုိလ္လူတန္းစာက ဖြဲ႔စည္းတာျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရသစ္ကို အနစ္နာခံခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္က ဖြဲ႔စည္းတာမုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္း ကြဲျပားပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ေဖာင္းၾကြလို႔ စရိတ္အကုန္အက် မ်ားတာကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး က်စ္လစ္တဲ့ အစိုးရဖြဲ႔စည္းတာဟာ အခြင့္ထူးခံ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းကို ေျမာက္စားတဲ့ဓေလ့ နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီလို႔ ယူဆရပါလိမ့္မယ္။ အၿငိမ္းစားစစ္ဗုိလ္ႀကီးေတြက ရာထူးႀကီးႀကီးနဲ႔ အေဆာင္အေရာင္ေတြကို ရယူၿပီး ေအာက္လက္ငယ္သားကို ဖိခိုင္းတဲ့ဓေလ့ဟာ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခြင့္ထူးဆံုးရႈံးသြားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြက မေက်မနပ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိး စီးပြားျမွင့္တင္ေရးဟာ အခြင့္ထူးခံစားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ဓေလ့ရဲ ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းသူျပည္သားေတြရဲ ႔ ေန႔စဥ္ဘဝနဲ႔ အၿမဲထိေတြ႔ေနတာ ျပည္ထဲေရးဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ ဖိႏိွပ္ယႏၱရားအျဖစ္ အသံုးျပဳတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အထူးစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ နဲ႔ အက်ဥ္းဌာနဟာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမွာ စစ္ဆင္ေနတဲ့ အစိုးရတပ္ဟာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္တာမို႔ ဒီဌာနေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္လာမွသာ ေျပာင္းလဲမႈကို တိုင္းသူျပည္သားေတြ ခံစားႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ကေန ျပည္နယ္ နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လႊဲေျပာင္းေပးရင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္လာမွာမုိ႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပံုကို ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏွစ္သာရ ေျပာင္းလဲမွသာ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးခံစားရပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ရဲ ႔ မတ္လအစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈအားလံုးဟာ ျပည္ထဲေရး နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဌာနရဲ ႔ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းေတြက က်ဴးလြန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတဲ့ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး က်င့္သံုးလို႔မရေအာင္ ျပည္ထဲေရးဌာနက အဖမ္းအဆီးလုပ္ၿပီး အရပ္သားကို ဖိႏိွပ္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ NLD အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ရာေက်ာ္ပါဝင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္က ကမာၻ႔စံႏႈန္းနဲ႔ မညီတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး ပယ္ဖ်က္ဖို႔လည္း ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာ အႀကံေပးထားပါတယ္။ NLD အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ရက္ေပါင္း (၁၀၀) အတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပလို႔ အဖမ္းခံရသူေတြကို လႊတ္ေပးၿပီး ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေရး ဆက္လုပ္ဖို႔ ပန္ၾကားထားပါတယ္။

စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြကို လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ေလာက္ကစၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ ခန္႔တဲ့အတြက္ အစိုးရအရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းရတဲ့ အစဥ္အလာကို NLD အစိုးရက ရပ္ဆိုင္းပစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ ျပဳျပင္ေရးကို စလုပ္ေပမယ့္ စစ္ဗိုလ္ကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရတဲ့ ဓေလ့ကို မပယ္ဖ်က္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အမိန္႔နာခံတဲ့ စစ္ဗိုလ္နဲ႔ စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းေတြ အခြင့္ထူးႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို ျပည္သူ႔ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈဌာနအျဖစ္ အသြင္းေျပာင္းေရးဟာ NLD အစိုးရ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ျပႆနာႀကီးတခု ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ဦးေရ ေလ်ာ့သြားတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ မႏွစ္ကထုတ္ေဝတဲ့ Asian Journal of Public Affairs မွာ သုေတသီ Patrick Strafford က သံုးသပ္ထားပါတယ္။

NLD အစိုးရဟာ အရည္အခ်င္း ဦးစားေပးတဲ့၊ အဂတိကင္းစင္တဲ့၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ေရွ ႔ရႈတဲ့၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာၿခိဳးၿခံေခၽြတာတဲ့၊ က်စ္လစ္ခုိင္မာတဲ့ အစိုးရျဖစ္ရမယ္လို႔ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔က ေျပဆိုသြားပါတယ္။ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရာင္းခ်တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုသာ ဦးတည္တဲ့ စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လိမိတက္ဟာ အရပ္သားအစိုးရ လက္လွမ္းမမီတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္လူတန္းစားနဲ႔ ေရာေထြယွက္တင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြကို ျပဳျပင္ၿပီး သိသာျမင္သာေအာင္ လုပ္ႏိုင္လုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ေျပာင္းလဲရမွာေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့နည္းေရး၊ ပညာေရး၊ လြတ္လပ္မႈရွိေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရး စတာေတြကို (၅) ႏွစ္အတြင္း ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ NLD အစိုးရ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္ရပါမယ္။ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ျပန္မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တဲ့အစိုးရကို “စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါေအာင္” လုပ္ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ NLD အရပ္သားအစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔သာ ရွိပါေတာ့တယ္။

XS
SM
MD
LG