သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

စိုက္ပ်ဳိးေရး အသံုးစရိတ္ စစ္တမ္း (၂)


စိုက္ပ်ဳိးေရး အသံုးစရိတ္ စစ္တမ္း (၂)
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:37 0:00
တိုက္႐ိုက္ လင့္ခ္

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ ခြဲေဝမႈမွာ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက ဆုိပါတယ္။ စက္မႈလယ္ယာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းအေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးမွာ အသံုးျပဳမယ့္ေငြကို သုေတသန၊ ဆည္ေျမာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေျမဆီလႊာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သီးႏံွ၊ ေမြးျမဴးေရးနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္း၊ တိုးခ်ဲ ႔ပညာေပးမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈ စတာေတြမွာ သံုးသင့္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ တိုးခ်ဲ ႔ပညာေပးလုပ္ငန္း၊ ဆည္ေျမာင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စတာေတြအတြက္ အသံုးစရိတ္ ခြဲေဝသတ္မွတ္တာဟာ အက်ဳိးအရွိဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရ စိုက္ပ်ဳိးေရးအသံုးစရိတ္ အသံုးျပဳပံုကို ေျပာင္းလဲျပစ္ဖို႔ အႀကံေပးထားတာပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥေတြကို မလုပ္ဘဲ မလိုအပ္တဲ့ကိစၥေတြမွာ ေငြကုန္ခံၿပီး “မေရာင္ရာဆီလူး” ျဖစ္ေနတာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စြမ္းရည္တုိးျမွင့္ၿပီး ပိုမုိထိေရာက္စြာ လုပ္ႏုိင္ရင္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စြမ္းရည္ရွိဖို႔အတြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ သက္ဆုိင္ရာဝန္ထမ္းေတြကို အရည္အေသြးရွိလာေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

လက္ရွိိ စီမံကိန္းပံုစံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး အျခားစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွာ အသံုးျပဳႏုိင္ရင္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ပံ့ပိုးထားတာေတြကို မတူကြဲျပားတဲ့ အျခားလယ္ယာလုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးစြဲတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆည္ေျမာင္းနဲ႔ ေက်းလက္လမ္း အဆင့္ျမွင့္မႈ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာနဲ႔ ပိုးသတ္ေဆး အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ေျမဆီလႊာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ တိုးခ်ဲ ႔ပညာေပးလုပ္ငန္း၊ မ်ဳိးေစ့နဲ႔ ေစ်းကြက္သတင္း စတာေတြမွာ အားေကာင္းလာရင္လည္း စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ထိေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ အစိုးရဘ႑ာေငြ စီမံခန္္႔ခြဲမႈ ေကာင္းရင္ေကာင္းသလို အက်ဳိးခံစားႏုိင္ပါတယ္။ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ ဗဟိုအစိုးရဌာနေတြဟာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ေဒသဆုိင္ရာဌာနေတြနဲ႔ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။

အစိုးရဘ႑ာေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရင္ အက်ဳိးခံစားရႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ကို ျပင္ဆင္ပံု၊ စီမံကိန္းေဟာင္းေတြထဲက သင္ခန္းစာ ရယူႏိုင္ပံု စတာေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ စြမ္းရည္ တိုးပြားႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးရဲ ႔ လက္ေအာက္ခံဌာနေတြဟာ ဝန္ႀကီးရံုးကိ ဘတ္ဂ်က္ မတင္ျပမီ စိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းဌာနကို တင္ျပႏုိင္ရင္ ပိုၿပီး အက်ဳိးရွည္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဆည္ေျမာင္းက႑မွာ ပိုမိုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းဖို႔အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးမွာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမျပဳဘဲ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ ရင္းႏီွးဖို႔ လိုပါတယ္။ အသစ္ေဆာက္လုပ္မယ့္အစား လက္ရွိဆည္ေျမာင္းစနစ္ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွတာဟာ ဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္းကို ပိုမိုအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါတယ္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာေပးလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးမွာ ပထမဦးဆံုး လုပ္ရမွာကေတာ့ ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြ အရည္အေသြး ရွိလာေအာင္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ မ်ားမ်ားေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈကေန မတူကြဲျပားတဲ့ အျခားလယ္ယာလုပ္ငန္းကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္တာဟာ ပညာေပးလုပ္ငန္းရဲ ႔ အေလးေပးေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈ၊ အလွဳရွင္ရဲ ႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ ပုဂၢလိကက႑ စတာေတြ အေရးႀကီးလာပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာေပးဌာနနဲ႔ အျခားစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနေတြ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း လိုပါတယ္။ သမဝါယမအဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢလိကဘဏ္၊ အေသးစား ေငြေၾကးလုပ္ငန္း စတာေတြကို ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရင္လည္း အစိုးရအသံုးစရိတ္ဟာ အက်ဳိးရွိႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ကေန ၂၀၂၁ အထိျဖစ္တဲ့ ငါးႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ အလွဳရွင္ေတြရဲ ႔ ေထာက္ပံ့မႈ ႏွစ္ဆတုိးလာလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ပံ့ပိုးဖို႔ ကတိျပဳထားတာဟာ ေဒၚလာသန္း (၇၆၀) ရွိၿပီး တိုးပြားလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ ႔ မဟာဗ်ဴဟာဦးတည္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေထာက္ပံ့တဲ့ေနရာမွာ အလွဳရွင္အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အစိုးရထက္သာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဟာ အလွဳရွင္ေတြေပးတဲ့ ဘ႑ာေငြနဲ႔ အသိပညာကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ႏုိင္စြမ္း မရွိတဲ့အတြက္ ေပးသေလာက္ အက်ဳိးမခံစားရဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

မႏွစ္ကစတဲ့ (၅) ႏွစ္ကာလကို စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ အစီအစဥ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈေတြ တိုးပြားလာဖိုိ႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးမူဝါဒနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။ ပုဂၢလိလုပ္ငန္းနဲ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္သလို ျဖစ္မယ့္ကိစၥေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ အႀကံေပးထားပါတယ္။ ပုဂၢလိက ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ တိုးပြားလာဖုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ဦးစားေပးၿပီး အစိုးရစိုက္ပ်ဳိးေရးစရိတ္ကိုသံုးဖုိ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက အႀကံေပးထားပါတယ္။

XS
SM
MD
LG