သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

နာတာရွည္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္


အဓိက နာတာရွည္ေရာဂါေတြျဖစ္တဲ့ ႏွလံုးနဲ႔ေသြးေၾကာေရာဂါ၊ ကင္ဆာ၊ ဆီးခ်ိဳနဲ႔ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းေရာဂါေတြေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈ႔ မ်ားလာတဲ့အျပင္၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။
အခုလို အေရးပါလာတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အဓိကျပႆနာတခုကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ႏႈန္း၊ ေသႏႈန္း၊ ေရာဂါျဖစ္ဖို႔ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔၊ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္မ်ား ထိေရာက္မႈ႔ရွိမရွိ စစ္တမ္းေကာက္ယူ လုပ္ေဆာင္မႈေတြအျပင္၊ ေရာဂါျဖစ္ဖို႔ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး၊ ကုသမႈစနစ္ တိုးတက္ေရးနဲ႔၊ မူဝါဒ၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခ်မွတျ္ပင္ဆင္ျပီး၊ ဥပေဒေတြ တည္လာေရး ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အျခားအစိုးရမဟုတ္တဲ့ အရပ္သားလူထုအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းကာကြယ္ လုပ္ကိုင္ေပးသင့္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရွိႏိုင္ဖို႔ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင့္ေဆြလတ္ နဲ႔ ကိုဝင္းမင္း တုိ႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။
XS
SM
MD
LG