သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

သယံဇာတက်ိန္စာ ပ်က္ျပယ္ေရး ဘာလုပ္ၾကမလဲ ...


သဘာဝသယံဇာတ ေပါမ်ားတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနတာကို သယံဇာတက်ိန္စာသင့္တယ္လို႔ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ သယံဇာတအက်ဳိးကို ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြ မခံစားရတာဟာ က်ိန္စာသင့္သလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ Arakan Oil Watch ေခၚ ရခိုင္ေရနံ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ဆိုပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၇) ကို ျပင္ႏုိင္မွသာ မွ်တစြာ သယံဇာတ ခြဲေဝေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေဖေဖၚဝါရီလထုတ္ Breaking the Curse က်ိန္စာပ်က္ျပယ္ေရးမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၇) ပုဒ္ခြဲ (က) မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္တယ္” လို႔ ဆုိပါတယ္။ ပုဒ္ခြဲ (ခ) မွာေတာ့ “ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပဌာန္းရမည္” လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ သယံဇာတကို သိပ္အေလးမထားဘဲ ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားရဲ ႔ စြမ္းအားကို အဓိကထားတယ္လို႔ ဧၿပီလ (၁၈) ရက္ေန႔က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္ အာရံုစိုက္ေနတာက အခုမ်ဳိးဆက္ေရာ၊ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ပါ သယံဇာတ အက်ဳိးခံစားႏုိင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ကထြက္တဲ့ ဓါတ္ေငြ႔ တရုတ္ျပည္ကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနလို႔ ႏွစ္စဥ္သန္းတေထာင္ေက်ာ္ ေနျပည္ေတာ္က ရေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္ဟာ အက်ဳိးမခံစားရဘဲ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆံုးေဒသ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြရဲ ႔ သယံဇာတပိုင္ဆိုင္မႈကို အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၇(က)) မွာ ေဖာ္ျပဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ရခိုင္ေရနံ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ဆိုပါတယ္။ သယံဇာတကို စီမံႀကီးၾကပ္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒကို တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္က ျပဌာန္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပုဒ္မ (၃၇(ခ)) ကို ျပင္ဆင္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းစားတဲ့ ဗဟိုအစိုးရ မူဝါဒကို လံုးဝဆန္႔က်င္ပါတယ္။ သယံဇာတကိစၥ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ ဘယ္သူပါဝင္ေဆြးေႏြးမွာလည္းဆုိတာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔အစည္းေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးဖို႔ စာတမ္းမွာ တင္ျပထားပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရႏုိင္ဖို႔အတြက္ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲဝင္လာၾကတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဗိုလ္သန္းေရႊအစိုးရလက္ထက္မွာ သယံဇာတ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကို မေက်နပ္လုိ႔ လက္နက္ကိုင္ၾကတာေတြ ရွိလာပါတယ္။ အစိုးရတပ္ ႀကီးစိုးတဲ့ေနရာမွာ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈ တိုးပြားလာတာဟာ ေဒသခံေတြအဖို႔ က်ိန္စာသင့္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သယံဇာတက်ိန္စာကို ပ်က္ျပယ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ဘယ္လုိ ထိန္းသိမ္းရမယ္ဆိုတာကို တင္ျပထားပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား (Indonesia) နဲ႔ ပါပြားနယူးဂီနီ (Papua New Guinea) မွာ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုလည္း ေလ့လာတင္ျပထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေတာင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြမွာ သယံဇာတနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူထုဆႏၵေကာက္ယူပြဲ က်င္းပၿပီး တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္တဲ့ဥပေဒ ျပဌာန္းလာရပံုကိုလည္း ဥပမာ ေပးထားပါတယ္။

သယံဇာတဝင္ေငြကို ဗဟိုအစိုးရလက္ဝါးႀကီးအုပ္ အျမတ္ထုတ္ေနတာဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ မေကာင္းတဲ့လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုအစိုးရအသံုးစရိတ္မွာ သယံဇာတကရတဲ့ ဝင္ေငြမ်ားေလေလ က်ိန္စာသင့္ခ်ိန္ ၾကာရွည္ေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္မွာ သယံဇာတဝင္ေငြ ဘယ္ေလာက္ပါဝင္သင့္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ျပည္နယ္ေတြကို သယံဇာတက်ိန္စာက ကာကြယ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သယံဇာတဝင္ေငြကို ေရရွည္အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္တဲ့ တုိင္းျပည္ေတြထဲမွာ ေနာင္ေဝ (Norway) နဲ႔ တီေမာ္လိစ္ (Timor-Leste) ႏိုင္ငံေတြဟာ အေအာင္ျမင္ဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ တီေမာ္လိစ္အစိုးရဟာ ေရနံဓါတ္ေငြ႔ဝင္ေငြ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာသံုးၿပီး (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရနံရန္ပံုေငြထဲ ထည့္သြင္းပါတယ္။ အနာဂတ္အတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ ေရနံရန္ပံုေငြဟာ အတိုးရတာေၾကာင့္ ပြားမ်ားေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ေဒသတြင္း သယံဇာတကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတ ပိုင္ဆိုင္မႈဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ခ်န္လွပ္လို႔ရတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြ ေျမ နဲ႔ သယံဇာတ ပိုင္ခြင့္ရေအာင္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၇) ကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ကလည္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္မီမွာ သယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြ ရွိေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေရရွည္မူဝါဒသာ မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္ေတြရဲ ႔ လတ္တေလာ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ပါ ႀကိဳးပမ္းရပါလိမ့္မယ္။

ျပည္နယ္ေတြမွာ သယံဇာတ ထုတ္ယူေနတာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရံုတင္မကဘဲ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈပါ ရပ္ဆိုင္းရပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူခ်က္ေတြ ရယူၿပီး၊ ဥပေဒသစ္ေတြ ျပဌာန္းၿပီးတဲ့အထိ အဖိုးတန္းသယံဇာတ ထုတ္ယူမႈကို ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ရင္ ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့နည္းလာလိမ့္မယ္လို႔ ရခိုင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ဆိုပါတယ္။ သယံဇာတအားလံုးကို ဗဟိုအစိုးရခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ဖယ္ဒရယ္အေၾကာင္း ေျပာလို႔မရပါဘူး။ အေမရိကမွာ ျပည္ေထာင္စုပိုင္၊ ျပည္နယ္ပိုင္နဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုၿပီး ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ (၃) မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ ႔ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (ဗဟို) အစိုးရက ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

XS
SM
MD
LG