သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ျမန္မာ့ေရးရာ အိႏိၵယလမ္းစဥ္


ျမန္မာ - အိႏိၵယ နယ္စပ္ေဒသ
အိႏိၵယပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္က ျမန္မာျပည္မွာ ေဒၚလာသန္းရွစ္ရာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွဖို႔ မၾကာမီက ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏရဲ ႔ သံုးဆေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ တရုတ္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွထားတဲ့ တန္းဖုိးပမာဏဟာ အိႏိၵယထက္ ဆယ္ဆေက်ာ္ပိုမ်ားပါတယ္။ အေရွ ႔ေမ်ွာ္လမ္းစဥ္ က်င့္သံုးလာတာ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္လာေပမယ့္ အနည္းအက်ဥ္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္နယ္အစိုးရ ည့ံဖ်င္းမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ဗဟိုအစိုးရ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ အေရွ ႔ေမွ်ာ္လမ္းစဥ္မွာ အဓိကက်တဲ့ အေရွ ႔ေျမာက္ျပည္နယ္ေတြဟာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အလားအလာ ကင္းမဲ့ေနပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ မတိုးတက္မႈ၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ကို အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့မႈ စတာေတြဟာ အေရွ ႔ေျမာက္ေဒသရဲ ႔ အသြင္လကၡဏာျဖစ္တယ္လို႔ ကမာၻဘဏ္က မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ သူပုန္ႏိွမ္ႏွင္းေရးကို ဦးစားေပးတဲ့ေဒသ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အစိုးရစစ္တပ္ဟာ အာဏာရွင္သဖြယ္ ျပဳမႈႏိုင္တဲ့အရပ္ေဒသ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယသူပုန္ ႏိွမ္နင္းေရးမွာ ဗမာစစ္တပ္လည္း ပါဝင္ေလ့ရွိပါတယ္။

ျမန္မာျပည္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အိႏိၵယျပည္နယ္ေတြက ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားသူပုန္ေတြကို ႏိွမ္နင္းဖို႔ အိႏိၵယနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ သေဘာတူခဲ့တာ အႏွစ္ (၂၀) ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာဘက္က လိုခ်င္တဲ့စစ္ပစၥည္းကို အိႏိၵယေပးပါတယ္။ မဏိပူ၊ အာသံ နဲ႔ နာဂ သူပုန္ေတြရဲ ႔ လႈပ္ရွားမႈအေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ခိုလႈံလာရင္ တုိက္ထုတ္ေပးဖို႔ အိႏိၵယဘက္က ေမတၱာရပ္ခံေလ့ရွိပါတယ္။ အိႏိၵယနဲ႔ ျမန္မာ (၂) ႏိုင္ငံစလံုးမွာ ေနထုိင္တဲ့ နာဂသူပုန္ကိစၥမွာ ျပႆနာရွိပါတယ္။ နာဂလက္နက္ကိုင္ (၃) ဖြဲ႔ရွိတဲ့အထဲမွာ ခါပလန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ နာဂအဖြဲ႔နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ မႏွစ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲလုိက္တဲ့အတြက္ အိႏိၵယအတြက္ စိတ္ပူစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းက ေလရွီး၊ လဟယ္ နဲ႔ နန္းယြန္းၿမိဳ ႔နယ္ေတြ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နာဂေဒသအျဖစ္ (၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒက အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။

အိႏိၵယတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ထဲမွာ နာဂသူပုန္ဟာ ဝါအရင့္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၁၉၅၁ ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ယူပြဲမွာ နာဂ (၉၉) ရာခိုင္ႏႈန္း လြတ္လပ္ေရးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ၁၉၆၃ မွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရတဲ့ နာဂျပည္နယ္ ျဖစ္လာေပမယ့္ လြတ္လပ္ေရးလိုခ်င္တဲ့အဖြဲ႔ေတြက လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားၾကပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းနဲ႔ နာဂျပည္နယ္အၾကား နယ္စပ္ေဒသမွာ အိႏိၵယနဲ႔ ျမန္မာ စစ္တပ္ပူးတြဲၿပီး ထိုးစစ္ဆင္တဲ့အတြက္ နာဂသူပုန္စခန္း ေနရာေရႊ ႔ေျပာင္းေပးလိုက္ရတာမ်ဳိး ရွိေပမယ့္ သူပုန္အင္အား က်ဆင္းသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ နာဂျပည္နယ္မွာ ေရနံဓါတ္ေငြ႔ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေပမယ့္ လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းထားရပါတယ္။ နာဂျပည္သူ သေဘာမတူဘဲ ေရနံထုတ္ခြင့္မရွိလို႔ သူပုန္က ဆိုပါတယ္။

အေရွ ႔ေျမာက္ေဒသကို တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ မလုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အိႏိၵယအစိုးရရဲ ႔ အေရွ ႔ေမွ်ာ္လမ္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေပၚဖို႔ အလားအလာနည္းေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ဆက္ေနတဲ့ အေရွ ႔ေျမာက္ျပည္နယ္ေတြ တိုးတက္မႈမရွိတာနဲ႔ ျမန္မာနဲ႔ ဆက္ဆံေရးအားနည္းသြားမွာကို အိႏိၵယအစိုးရက စိုးရိမ္ေနပံုရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္က စီမံကိန္းအခ်ဳိ ႔မွာ အိႏိၵယက တုိက္ရိုက္တာဝန္ယူထားပါတယ္။ တမူး၊ ကေလးဝ၊ ကေလးၿမိဳ ႔ ကားလမ္းမြမ္းမံျပင္ဆင္ေရး၊ ကုလားတန္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အတတ္ပညာသင္ၾကားေရး စတာေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ အိႏိၵယစက္မႈဝန္ႀကီး အာနန္ရွားမား ဇြန္လက ေနျပည္ေတာ္သြားၿပီး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို အတတ္ပညာနဲ႔ ေငြေၾကးအကူအညီေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားလာတဲ့အတြက္ အိႏိၵယ အခြင့္အလမ္း က်ဥ္းေျမာင္းလာပါတယ္။

ဗမာအစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ ျမန္မာျပည္မွာ တရုတ္ႀကီးစိုးတာကို တန္ျပန္ဖုိ႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္တခုလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ၾကာလာတာေတာင္ တရုတ္ေျခဖ်ား နားမကပ္ႏိုင္ေသးတာကိုၾကည့္ၿပီး တရုတ္ကိုတန္ျပန္ဖို႔ မစဥ္းစားဘဲ တရုတ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔သာ စဥ္းစားသင့္တယ္လို႔ ေဝဖန္သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ မေသခ်ာတာဟာ အိႏိၵယစီမံကိန္းရဲ ႔ ထင္ရွားတဲ့ အသြင္လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာအစိုးရဟာ အိႏိၵယကို အားမကိုးဘဲ ဂ်ပန္နဲ႔ အေနာက္တုိင္း အကူအညီကိုသာ စိတ္ဝင္စားေနပံု ရပါတယ္။

ကုလားတန္ဘက္စံု သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စစ္ေတြေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ထမံသီ နဲ႔ ေရႊစားေရး ေရအားလွ်ပ္စစ္စတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အံု စီမံကိန္းေတြ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနပါတယ္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္က ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (၂၀၀၄) မွာ အိႏိၵယသြားစဥ္က သေဘာတူခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ (၇) ႏွစ္ၾကာမွ (၂၀၁၁) ေႏွာင္းပိုင္းမွာ စီမံကိန္းေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၿပီးစီးသြားပါတယ္။ တရုတ္က လုပ္တာကိုင္တာ ျမန္သေလာက္ အိႏိၵယက ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အထူးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ ရွိသင့္ေၾကာင္း အိႏိၵယပညာရွင္ေတြက အႀကံေပးထားပါတယ္။
XS
SM
MD
LG