သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏီွး နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ


လြန္ခဲ့တဲ့ မတ္လက ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ေဒၚလာသန္း (၁၄၀၀) ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဧၿပီလကစတဲ့ လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ (၅) လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏီွး ေဒၚလာသန္း (၁၈၀၀) ဖုိးကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ (၂၀) ရက္ထုတ္ ရိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ တရုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူ နဲ႔ ဂ်ပန္က အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႀကီးလို႔ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွလိုသူေတြ ေနာက္ဆုတ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေစ်းကြက္လမ္းစဥ္ က်င့္သံုးခ်ိန္ကစၿပီး ႏိုင္ငံျခားက ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွလာတာမို႔ စုစုေပါင္း ေဒၚလာသန္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွလာတာမုိ႔ စုစုေပါင္းေဒၚလာ သန္း ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေနၿပီလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ တရုတ္ကအမ်ားဆံုးပါ။ ဒါေပမဲ့ လူမႈေရးအကူအညီ နဲ႔ လူသားရင္းျမစ္ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီေပးေနသူေတြဟာ ဂ်ပန္နဲ႔ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စားဝတ္ေနေရး နဲ႔ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး စတာေတြမွာ အမ်ားဆံုး အလွဳေငြေထာက္ပံ့သူဟာ ကုလသမဂၢနဲ႔ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာသန္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ဖိုး ကူညီထားပါတယ္။ ဂ်ပန္က ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္း (၂၀) ေက်ာ္ဖိုး ကူညီေနပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔က (၂၀၁၁) မွာ လူဦးေရ ေလးသိန္းေက်ာ္ကို ကူညီႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခား လူမႈေရးအကူအညီကို လက္ေတြ႔ျဖန္႔ေဝေနၾကတဲ့ အင္ဂ်ီအို အရပ္သားအဖြဲ႔အစည္းေတြကတဆင့္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးခံစားရပါတယ္။ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လိမီတက္၊ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္နဲ႔ စစ္အုပ္စုလက္စြဲ ခရိုနီေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈရဲ ႔ အက်ဳိးအျမတ္ကို တုိက္ရိုက္ခံစားရပါတယ္။ ႏို္င္ငံျခားကုမၼဏီေတြဟာ စစ္အုပ္စုအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ရပါတယ္။ မၾကာမီက မုိဘုိင္းဖုန္းလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ခြင့္ရသြားတဲ့ ကာတာကုမၼဏီ နဲ႔ ေနာ္ေဝကုမၼဏီဟာလည္း ခရိုနီေတြနဲ႔ မလြဲမေသြ လက္တြဲရမယ့္ အေျခအေနေရာက္ေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းရဲ ႔သားေတြပိုင္တဲ့ကုမၼဏီနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ နီးစပ္သူေတြကို ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ တယ္လီကြမ္းဌာနက စီစဥ္ေနေၾကာင္း စက္တင္ဘာ (၁၈) ရက္ထုတ္ ဧရာဝတီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ပတ္သက္သူကို အေတာ္သတိထားေနပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၂၁ (ဆ)မွာ "ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တခုခု၏ အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္း (သို႔မဟုတ္) အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္း စသည္တုိ႔ကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အေထာက္အပံ့ ရယူသံုးစြဲသူ (သို႔မဟုတ္) ယင္းသို႔ အေထာက္အပံ့ရယူသံုးစြဲသည့္ အဖြဲ႔အစည္းဝင္ျဖစ္သူ" ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးလုိ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီနဲ႔ ထိေတြ႔သူဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မျဖစ္ႏို္င္ဘူးဆိုတဲ့သေဘာပါ။ ဒီလိုဆုိရင္ ႏိုင္ငံျခားဆုေတြ အမ်ားအျပားရထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေနတာကို ရွင္းျပဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရဟာ နယ္စပ္အေျခစိုက္ အရပ္သားအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၿပီး အကူအညီေပးခဲ့တာၾကာပါၿပီ။ ဗမာစစ္အစိုးရကို ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ထားေပမယ့္ ျမန္မာျပည္သားေတြအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့ အကူအညီေတြ ေပးပါတယ္။ အခု က်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ေဒၚလာ (၁၁) သန္းဖိုး ကူညီေထာက္ပံ့ဖုိ႔ စီစဥ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲသတင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီစနစ္ နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အားေကာင္းလာေအာင္ ကူညီတာလို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာလည္း အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၁ (ဆ) နဲ႔ ၿငိစြန္းေနပံုရတဲ့အတြက္ ရွင္းလင္းဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေခတ္ေျပာင္းလာတဲ့အတြက္ စစ္အုပ္စုေရးဆြဲတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ကိုယ့္အတတ္ကိုယ့္စူး ကိုယ့္ရွဳးကိုယ္ပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ပုဒ္မေတြ ပါဝင္ေနတာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေလ့လာဖို႔လိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီးအမ်ားဆံုးက႑ဟာ ေရနံဓါတ္ေငြ႔သယံဇာတနဲ႔ ဟိုတယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သယံဇာတေရာင္းစားတာဟာ တုိင္းျပည္ရဲ ႔ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျမေပၚေျမေအာက္ပစၥည္း ေရာင္းစားေပမယ့္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဆိတ္သုဥ္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို သယံဇာတက်ိန္စာသင့္တယ္လို႔ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏီွးနဲ႔ အကူအညီေတြ လိွမ့္ဝင္လာလို႔ တိုင္းျပည္ရဲ ႔ ထုတ္လုပ္မႈ ရုတ္တရက္ တိုးပြားလာေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔ အားနည္းေနပံုကို ကေမာၻဒီးယားမွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္ရဲ ႔ သယံဇာတကို အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္အပါအဝင္ တိုင္းသူျပည္သားအားလံုး ပိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေရနံဓါတ္ေငြ႔နဲ႔ အျခားသယံဇာတကရတဲ့ ေငြေၾကးကို ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုး ခံစားႏိုင္ေအာင္ အစိုးရလက္ေအာက္ခံမဟုတ္တဲ့ လြတ္လပ္ေသာ သီးျခားရန္ပံုေငြ တည္ေထာင္သင့္တယ္လို႔ ႏိုဘယ္ဆိုရ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ Dr. Joseph Stiglitz က အႀကံေပးထားပါတယ္။ ဗမာအစိုးရကေတာ့ အခုမွ ဓါတ္ေငြ႔ေဒၚလာသန္း (၈၀၀၀) နီးပါး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာ အပ္ႏံွထားၿပီး လိုအပ္သလို သံုးစြဲေနေၾကာင္း စက္တင္ဘာ (၂၀) ရက္ေန႔က ရွင္းျပပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏီွးနဲ႔ အကူအညီေတြမ်ားလာတိုင္း ျပည္သူ႔ဘဝအေျခအေန ျမင့္တက္လာတာ မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါတယ္။
XS
SM
MD
LG