သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးတဲ့ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး


ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ (ဓာတ္ပံု၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ)

ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ --- ဒီတပတ္ ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္အစီအစဥ္မွာ မၾကာေသးမွီက ၿပီးဆံုးသြားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြ၊ ပါတီစံု ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံုတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားတက္သေရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အားတက္စရာေတြလား။ မွားယြင္းတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလား ဆိုတာကို သိရွိနိုင္ဖို႔ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ဟံသာနဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆရာတုိ႔ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့ပြဲဟာ ဒီတႀကိမ္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားတဲ့အသံေတြ ၾကားရပါတယ္။ ဆရာတို႔ဖက္က ဘယ္ေလာက္အထိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ ရရွိခဲ့ပါသလဲ။ အတိအက်အားျဖင့္ ဘာရရွိခဲ့ပါသလဲ။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ တဖက္ကလည္း က်ေနာ္တုိ႔လည္း လိုက္ေလ်ာပါတယ္။ တဖက္ကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ လိုခ်င္တာ ရပါတယ္။ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ အစိုးရဖက္က လုိလားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲေရးဆိုတဲ့ အေရး (၃) ပါး အပါအဝင္။ ေနာက္ လြတ္လပ္ေရး၊ တန္တူေရး နဲ႔ တရားမွ်တေရးဆိုတဲ့ ေလာကပါလတရား - အဲဒါကေတာ့ အစိုးရဖက္က လိုလားတာ။ ေနာက္ က်ေနာ္တုိ႔ လိုလားတာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္တူေရး နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ ဖယ္ဒရယ္မူကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ေရး - အဲဒါေတြကို လာမယ့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ရရွိတဲ့ နားလည္းမႈနဲ႔ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖို႔ ဆိုတဲ့ဟာ။ အဲဒီလို သေဘာတူညီမႈကိုေတာ့ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါက အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆရာတုိ႔ဖက္က လုိလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အမ်ဳိးသားတန္တူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး။ ဒီကိစၥကို သူတုိ႔ဖက္က လိုက္ေလ်ာမယ္ ေျပာတာလား။ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ေျပာတာလား၊ ဒီကိစၥကို လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔လုိ႔ ေျပာတာလား။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဒီလိုပါ အဲဒီမူကို လာမယ့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးမွာပါ။ ဒါကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ဒီမူကို ဦးတည္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို တက္မယ္။ သေဘာကေတာ့ ဒီမူကိုလည္း လက္ခံတာေပါ့။ တဖက္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း သူတို႔ဖက္က အဆုိျပဳတဲ့ အေရး (၃) ပါးနဲ႔ ေလာကပါလတရား (၃) ပါးကို က်ေနာ္တုိ႔လည္း လက္ခံလိုက္တယ္။ တဖက္က က်ေနာ္တုိ႔ဖက္က အဆုိျပဳတဲ့ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္တူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ ဖယ္ဒရယ္ဟန္မူကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ေရး၊ ဒါကိုလည္း သူတို႔ လက္ခံလိုက္တယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္က အဲဒါကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခ်င္လို႔ပါ။ အဲဒါကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ္လို႔ လက္ခံတာလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ အဲဒါကို လက္ခံေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာလား ဆိုတာကို ကြဲကြဲျပားျပား။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဒီလုိပါ အဲဒီမူကို ဦးတည္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈအေနနဲ႔ လုပ္မယ္။ ဒါကေတာ့ အေသးစိတ္ကေတာ့ လာမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လာမယ္။ ဒါေပမဲ့ လာမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဲဒီကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးမယ္။ အဲဒါကို ဦးတည္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ေဆြးေႏြးမွာေပါ့။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခုက အဲဒီဖက္ကဆိုတဲ့ေနရာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ အစိုးရပိုင္းက ေျပာသလား။ သို႔တည္မဟုတ္ တပ္မေတာ္ပိုင္းက သေဘာထားေကာ ပါပါသလား။ အဲဒီအထဲမွာ။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ အဲဒါ (၃) ဖြဲ႔စလံုး ပါပါတယ္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၉၃) ဖက္စလံုး ပါပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ တခ်ဳ ိ႔က ယူဆေနၾကတယ္။ ဒီကိစၥဟာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ တကယ္မေပၚေသးဘဲနဲ႔ ဒါဟာ တကယ္ျဖစ္လာေတာ့မယ္ ပံုစံမ်ဳိး false hope မွားယြင္းတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပးၿပီးေတာ့ အစိုးရက နံမည္ေကာင္းရေအာင္ လုပ္ေနေလသလားဆိုၿပီး သံသယရွိတဲ့ လူတခ်ဳိ ႔လည္း ရွိပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ သံသယရွင္းေအာင္ ဆရာႏိုင္ဟံသာအေနနဲ႔ ဘာမ်ား ေျပာျပခ်င္ပါသလဲ။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဒါလဲ ဥပမာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ဒါကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့မွ အေကာင္အထည္ေပၚလာႏုိင္ဖို႔ လာမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုေတာ့ ဒါကေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ားကေတာ့ ဒါကို မူအရ လက္ခံလိုက္တာေပါ့။ အေသးစိတ္ကေတာ့ ေဆြးေႏြးရမွာေပါ့။ အဲဒီ မူအရကလည္း တဖက္ကေျပာမယ္ဆိုရင္ အရင္က လံုးဝမရွိခဲ့တဲ့မူပါ။ သူတုိ႔ဖက္က လံုးဝလက္မခံဘူး။ အရင္က ဖယ္ဒရယ္ကိုလည္း လက္မခံဘူး။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုလည္း သူတုိ႔ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ၿငိေနတယ္ ဘာညာ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ အခုကေတာ့ ေက်ာ္သြားႏိုင္ၿပီေပါ့ေလ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဖယ္ဒရယ္ဆိုတဲ့စကားကိုလည္း တရားဝင္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သံုးလာၿပီေပါ။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဟုတ္တယ္ ဖယ္ဒရယ္မူကို ဦးတည္ေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ေရးဆိုၿပီး အဲဒီလုိ သံုးပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခါ တုိင္းရင္းသားေတြဖက္က ဖယ္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ထူေထာင္ေရးဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကလိုလည္း ေျပာခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ ဟိုတုန္းက လြတ္လပ္ေရးယူခါစ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သလိုပဲ ျပည္နယ္ (၇) ခုနဲ႔ ဗမာအပါအဝင္ (၈) စသျဖင့္ အဲဒါမ်ဳိးထားမယ္ဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာမ်ား ေျပာခဲ့ၾကပါသလဲ။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဒါေတြကေတာ့ မေျပာေသးပါဘူး။ တကယ္တမ္း ေဆြးေႏြးတဲ့အခါၾကရင္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ ႏုိင္ငံတခုနဲ႔တခု မတူဘူးေလ။ အဲဒါေတြကို ဘယ္ပံုစံ အတိအက်ရယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ သူ႔ႏႈန္းနဲ႔သူေပါ့။ အရင့္အမာ၊ အေပ်ာ့နဲ႔အမာ ဆိုသလိုေပါ့။ ကြဲျပားမႈေတာ့ ရွိမွာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ေစာေစာကေျပာတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ ဒီဖက္က သိပ္ၿပီးေတာ့ တင္းတင္းမာမာ သေဘာထား ေတာင္းဆိုရမယ့္အခ်က္လို႔ ရမယ္ဆိုရင္လည္း ရမယ္ထင္ပါတယ္။ အေပ်ာ့ေျပာင္းဆံုး ဟိုဖက္က လိုက္ေလ်ာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို က်ေနာ္ စဥ္းစားမိတာတစ္ခုက အခုလက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာလည္း ဖယ္ဒရယ္အသြင္ကိုေဆာင္ေနတာပဲ။ ဒီေနရာမွာ ဇယားခြဲျခားတဲ့ေနရာမွာ ျပည္နယ္မ်ား လူမ်ဳိးစုမ်ားရဲ ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ပိုေပးလုိက္ရင္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ေစာဒကတစ္ခုလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါ အေပ်ာ့ေျပာင္းဆံုး ဟိုဖက္က လိုက္ေလ်ာမယ့္ အေျခအေန။ ဒီလို အေပ်ာ့ေျပာင္းဆံုး လုိက္ေလ်ာမယ့္ အေျခအေနပဲ ျဖစ္ႏုိင္သလား။ ဆရာတုိ႔ ပိုၿပီးလိုခ်င္တဲ့ ေစာေစာက ေျပာထားတဲ့ ျပည္နယ္ေတြျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးအထိ ျဖစ္လာႏုိင္သလားဆိုတာကို ဆရာ ဘယ္လို ေတြးမိပါသလဲ။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဒါကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္လာမလဲေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ တစ္ခုေတာ့ နည္းနည္း ရွင္းလာပါတယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။ တဖက္က ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္တူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ဒါေတြက ဖယ္ဒရယ္က နံမည္ခံရံုေလာက္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေလာက္နဲ႔ သြားလို႔မရဘူးေလ။ အခုနက ေျပာထားတဲ့အတုိင္း ျပည္နယ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုကို အာဏာခြဲေဝေပးရမယ္။ ဒါေတြ ပါလာမယ္။ ေနာက္ အမ်ဳိးသားတန္တူေရး ဆိုၿပီးေတာ့ ဆိုထားတဲ့အတြက္ အမ်ုိးသားေတြရဲ ႔ လကၡဏာေတြကို identity ေတြကို အဲဒါေတြက ေပၚေပၚလြင္လြင္ ျဖစ္ဖုိ႔လိုတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တစ္ခုက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း အစိုးရျဖစ္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ုပ္ဦးႏု ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဒါကို လိုက္ေလ်ာဖုိ႔ အၾကမ္းမ်ဥ္း ေဆြးေႏြးေစခဲ့တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ နားလည္းရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဟာ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေရး အႏၱရာယ္ရွိတယ္လို႔ အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီလို သမုိင္းဘီးမ်ဳိး တပတ္ျပန္လည္လာႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေကာ လံုးဝလြတ္ကင္းၿပီလို႔ ဆရာ တြက္ပါသလားခင္မ်ား။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဒါကေတာ့ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ အာမခံလို႔လဲ မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔က က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ရွိေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို လက္နက္ကိုင္အင္အားသံုးၿပီးမွ ေျဖရွင္းလာတာ (၆၅) ႏွစ္ ၾကာပါၿပီ။ မေျဖရွင္းႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ဟာကို နားလည္းလာၿပီေလ။ အဲဒီလို နားလည္းလာတဲ့အေပၚမွာ အဲဒီ လမ္းစဥ္ကိုပဲ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ က်င့္သံုးေနရင္ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ပိုၿပီးေတာ့ ဆင္ရဲတြင္းနက္လာမယ္။ ေနာက္ဆံုးကေတာ့ ထိန္းလို႔မရတဲ့ ၿပိဳကြဲသြားတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္သြားႏုိင္တယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္။ ဒါကို နားလည္းတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ဒါကိုေတာ့ ဆက္ခြင့္ျပဳႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ေတာ့ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တစ္ခုက ႏုိင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ ႔ တြက္တာကေတာ့ အခု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာတဲ့အခါမွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ႔ မဲဟာလည္း အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကလည္း အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ ျပည္သူေတြႀကိဳက္မယ့္ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား အခု သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဒီကိစၥကို အသံေကာင္းေပးၿပီးေတာ့ မဲဆြယ္တဲ့ေနရာမွာ အသံုးခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနသလားဆိုတဲ့ သံသယတမ်ဳိးလည္း ၾကားရေသးတယ္။ အဲဒါက ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဒါေတြကလဲ တဖက္က ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္မွာေပါ့။ ဒါေတြကေတာ့ တဖက္ကေတာ့ အဆိုးႀကီးပဲ ၾကည့္လို႔မရဘူး။ တဖက္က က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မရွိလို႔၊ တဖက္က ႏုိင္ငံက ေတာ္ေတာ္ေလး ေခတ္ေနာက္က်ေနသလို။ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔လည္း ဆံုးရႈံးေနတဲ့ဟာကို ျပည္သူေတြက နားလည္းလာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔က ေခတ္ေဟာင္းအတိုင္း ဆက္သြားေနလို႔ေတာ့ မရဘူး။ ဒီေန႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အမ်ားစုနဲ႔လည္း ေတြ႔ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံကို ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပံုစံနဲ႔ပဲ ဖြဲ႔စည္းမွ ဒါကေတာ့ ျပႆနာအားလံုး ေအးခ်မ္းၿပီးေတာ့ တိုးတက္ႏုိင္မယ့္ဟာကို နိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးလိုလုိကလည္း ဒါကို လက္ခံလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစု ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအမ်ားစုရဲ ႔ သေဘာေတာ့ လက္ခံလာတဲ့ အယူအဆတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ျမင္တယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အခု ဆရာတုိ႔ မွန္းထားတဲ့အတုိင္းဆုိရင္ ဒီဇင္ဘာ သို႔မဟုတ္ ဇန္နဝါရီမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မယ္၊ ဘာညာ ၾကားရပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ေျပာတဲ့အထဲမွာလည္းပါတယ္ဆိုေတာ့။ ဆရာတို႔က အခု ဒီရက္ပိုင္းမွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔လည္း ေတြ႔ၾကတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘယ္လို သေဘာထား ရိွပါသလဲ။ သူက အားတတ္သေရာ ရွိပါသလား။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ သူကိုယ္တုိင္ပါဝင္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရွိပါသလား။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္မွန္းလဲ မေျပာတတ္ေသးဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီကိစၥလည္း သူကိုေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ သေဘာကေတာ့ သူလည္း ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးပါပဲ။ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ပါသင့္ပါထိုက္တဲ့ အဆင့္တခုခုမွာေတာ့ သူလည္းပါမွာေပါ့။ ကေန႔ကေတာ့ သူနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔တုန္းကေတာ့ တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေလာက္ကိုပဲ က်ေနာ္တုိ႔က သူကို ေျပာျပသလုိ၊ တဖက္ကလည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဒီအေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးအေနအထားေတြကိုလည္း သူဆီက က်ေနာ္တို႔ ၾကားရပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္ဆံုးေမးခ်င္တာက ဆရာတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သံေတြ ၾကားေနရတဲ့ကိစၥကို တုိင္းရင္းသားေတြထဲမွာ အစိုးရနဲ႔ သေဘာထားအေတာ္ေလး တင္းမာေနတယ္ဆိုတဲ့ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား ေကအိုင္ေအနဲ႔ေကာ ဆရာတို႔နဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် သေဘာတူပါသလား။ အဲဒါတစ္ခုရယ္ ေနာက္ တေအာင္းေတြနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ကိစၥကိုလည္း ၾကားရပါတယ္။ အဲဒီကိစၥေတြကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းၾကမလဲ။

ႏိုင္ဟံသာ ။ ။ က်ေနာ္တို႔ ျမင္တာကေတာ့ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ပေလာင္းေခါင္းေဆာင္ေတြက က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး အားလံုး သိၾကပါတယ္။ သူတုိ႔သေဘာထားကလဲ တမ်ုိးေဘးထြက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို သူတုိ႔လည္း လုိလားပါတယ္။ တကယ္လို႔ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္သြားရင္ သူတို႔နယ္ေျမမွာလည္း အခု ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြလည္း အလိုလို ရပ္နားသြားမွာပါလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီလုိျမင္တယ္။ သူတို႔လည္း အဲဒီလုိပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

XS
SM
MD
LG