သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ျပႆနာ


အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ ဖိႏိွပ္ညွဥ္းပမ္းၿပီး စစ္တပ္ကထင္သလို ႀကီးစိုးခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အစိုးရတျဖစ္လည္း အရပ္ဝတ္အစိုးရက ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေနတာကို လက္ခံသူေတြရွိသလို သံသယျဖစ္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားကို လ်စ္လ်ဳရႈထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုၾကည့္ၿပီး အခြင့္ထူးခံစစ္အုပ္စု သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ လုပ္တာလားလို႔ သံသယျဖစ္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဂတိလုိက္စားမႈေတြ ပ်ံ ႔ႏံွေနပါတယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡနဲ႔ ေရာဂါဘယပြားမ်ားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ ႔ အေမြးဆိုးေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေနတာကို အလားအလာရွိမရွိ ေဝဖန္သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။

ကမာၻမွာ လက္ခံထားတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသေဘာတရားကို ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္ေလာက္က်င့္သံုးႏိုင္တယ္ဆိုတာကို အကဲျဖတ္တဲ့ စာတမ္းတေစာင္ကို လန္ဒန္အေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရွ ႔ေနမ်ားအသင္း International Bar Association ရဲ ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဌာနခြဲက ထုတ္ေဝပါတယ္။ လြန္ခဲ့ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာျပည္မွာ တပတ္ေလ့လာၿပီး ဒီဇင္ဘာလမွာ ထုတ္ေဝပါတယ္။ ဒီ ေရွ ႔ေနအသင္းမွာ ကမာၻအရပ္ရပ္က ေရွ ႔ေနအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ႏွစ္ရာနီးပါး ပါဝင္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ဥပေဒေတြကို ျပဌာန္းၿပီး အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ဌာနဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေနေပမယ့္ တိုင္းသူျပည္သားရဲ ႔ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္လာေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျပဳျပင္ေရးေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ တရားဥပေဒအေျခခံေကာင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ အမ်ားအက်ဳိးျပဳတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ေရရွည္ခံေအာင္ ဥပေဒက ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အျပည္ျပည္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ေရရွည္ခံေအာင္ ဥပေဒက ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးနဲ႔လည္း ျပည္သူျပည္သားရဲ ႔ အခြင့္အေရးကို သင္ၾကားျပသ ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဖိႏိွပ္တဲ့အမိန္႔ ဥပေဒေတြကို ရုတ္သိမ္းဖို႔လိုပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာရွစ္သိန္းနဲ႔ အျခားလူမ်ဳိးေတြကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ လက္ရွိဥပေဒကို က်ယ္ဝန္းလာေအာင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

အေျခခံဥပဒေခံုရံုးနဲ႔ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ထိပ္တိုက္ေတြၿပီးအျငင္းပြားရတာဟာ အျပန္အလွန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အေျခမခိုင္တာကို ျပသရာေရာက္ပါတယ္။ တကယ္လြတ္လပ္ၿပီး သီးျခားတည္ရွိတဲ့ ခံုရံုးကို တည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ Civil Society (ေခၚ) အရပ္သားအဖြဲ႔အစည္းက ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ သတင္းစာဆရာကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးၿပီး အစိုးရလုပ္တာ တရားဝင္မဝင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္က တရားဥပေဒကို ရိုေသေလးစားေၾကာင္း ျပတာဟာတိုင္းျပည္အတြက္ အမ်ားႀကီးအက်ဳိးရွိပါတယ္။ တရားစြဲခံႏိုင္တဲ့ အစိုးရျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒျပဳရာမွာ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ ျမင္သာပြင့္လင္းစြာ ဥပေဒျပဳႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဟာ အေတာ္ေလး လုပ္ကိုင္ႏိုင္တာေတြ႔ရေပမယ့္ လုပ္ပံုကိုင္ပံု လွ်ဳိ ႔ဝွက္ၿပီး မႏိုင္မနင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး မၾကာမီဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဟာ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကင္းမဲ့ေနတာေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဓိကက်တဲ့ အစိုးရဌာနနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြ ႀကီးစိုးတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက စစ္တပ္ကို အေရးေပၚလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေပးအပ္ထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ခန္႔ထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ ႔ အခန္းက႑အေရးႀကီးေပမယ့္ ျပဳျပင္ေရးသေဘာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ဖို႔လုိပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္က မတရားလုပ္ထားတာေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မတရားစြပ္စြဲခံရသူေတြဟာ မိမိတို႔မွာ အျပစ္မရွိဘဲ အေၾကာင္းမဲ့ အျပစ္ေပးခံရတာကို ရွင္းလင္းပိုင္ခြင့္ ရွိရပါလိမ့္မယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ ႔ ၾသဇာခံအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ တရားေရးဌာနကို တိုင္းသူျပည္သားက ရိုေသေလးစားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တရားေရးဌာနဟာ ဘက္မလိုက္ဘဲ သမာသမတ္ၾကၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပသဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တရားသူႀကီးေတြကို ဘယ္လို ခန္႔အပ္တယ္၊ ဘယ္လိုလခေပးတယ္၊ ဘယ္လိုရာထူးတုိးတယ္၊ ဘယ္လို ျဖဳတ္ပစ္ႏိုင္တယ္ စတာေတြကို ရွင္းျပဖို႔ လုိပါတယ္။ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ ႔ေနလုပ္ငန္းဟာလည္း စစ္အစိုးရ ဖိႏိွပ္တဲ့ဒဏ္ကို ခံရတာမို႔ ခ်ဳိ ႔တဲ့ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ ေရွ ႔ေနေလာက ျပန္လည္အားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သူတိုင္းကို တရားရံုးက အေရးယူၿပီး လူတုိင္းကို တန္တူရည္တူ ဆက္ဆံမွသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးရာ ေရာက္ပါတယ္။ တရားရံုးက သမာသမတ္မလုပ္ဘဲ ထင္သလို လုပ္ေနတာဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒကစၿပီး စနစ္ႀကီးတခုလံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ စဥ္းစားရပါလိမ့္မယ္။ ေရွ ႔ႏွစ္မွာ အာဆီယံအသင္း ဥကၠဌ ျဖစ္လာမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒေတြ ခုိင္မာမွသာ အသင္းတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း လန္ဒန္အေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရွ ႔ေနအသင္းက သံုးသပ္ထားပါတယ္။
XS
SM
MD
LG