သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ရင္သပ္ရႈ ႔ေမာစရာ နဲ႔ ရင္ကြဲပက္လက္ ျဖစ္စရာ


McKinsey အစီရင္ခံစာ
အေရွ ႔အာရွဆုိင္ရာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဇြန္လဆန္းပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္မွာ (၃) ရက္ က်င္းပသြားတာဟာ ျမန္မာကို ကမာၻက စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပသတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးစံုက အႀကံဉာဏ္ေပးၾကပါတယ္။ မက္ကင္းဇီ (McKinsey) ကုမၼဏီက ပညာရွင္ (၆) ဦး ျမန္မာျပည္မွာ (၄) လ ကြင္းဆင္းေလ့လာပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ ပညာရွင္ စတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး (၁၃၅) မ်က္ႏွာအကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာကို မၾကာမီက ထုတ္ေဝပါတယ္။

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ စာရင္းဇယား ရွားပါးတဲ့ တုိင္းျပည္မွာ လုပ္ကိုင္ရတာ ခက္ခဲေပမယ့္ စီးပြားေရး အလားအလာကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေအာင္ စတင္အကဲျဖတ္လိုက္ရတာလို႔ ဆုိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ ပထဝီအေနအထားနဲ႔ သယံဇာတၾကြယ္ဝမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္စရာ အလားအလာေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလို ေက်ာ္လႊားရမယ့္ အခက္အခဲေတြကလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္တဲ့။ အခက္အခဲေတြ ေက်ာ္လႊာၿပီး ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္လာရင္ ရင္သပ္ရႈေမာ ဖြယ္ျဖစ္ႏိုင္သလို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ မေပၚရင္ေတာ့ ရင္ကြဲပက္လက္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပံုေတြကို အေထာက္အထားနဲ႔ တင္ျပထားပါတယ္။

(၂၀) ရာစု ကမာၻ႔စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမွာ ျမန္မာ မပါဝင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈဟာ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္မွာ ရွိပါတယ္။ အာရွေဒသမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား တုိးတက္ေနမေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာ မတိုးတက္တာေၾကာင့္ လူတဦးခ်င္းရဲ ႔ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း နည္းပါးေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းက႑တုိင္းမွာ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားနိမ့္က်ေနပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး အားကိုးတာဟာလည္း ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈကို နိမ့္က်ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္။ တေန႔က်ပ္တေသာင္း ဝင္ေငြရွိတဲ့ စားသံုးသူ လူတန္းစားဦးေရ နည္းပါးတာဟာလည္း စီးပြားေရး မတိုးတက္တဲ့အေၾကာင္းရင္း တခုျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ တည္ေနရာ၊ သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယ္ဝမႈနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာဟာ တပန္းသာေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ အာရွေစ်းကြက္နဲ႔ နီးကပ္ေနတာဟာလည္း ျမန္မာအတြက္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း အေျခခံ အေဆာက္အအံု၊ စြမ္းအင္နဲ႔ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးနဲ႔ တယ္လီကြမ္းလုပ္ငန္း စတာေတြမွာ အလားအလာရွိတာေတြကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ ေနာက္ (၁၅) ႏွစ္ၾကာရင္ ေလးဆတိုးဖို႔ အလားအလာရွိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီလို ေလးဆတိုးဖို႔အတြက္ တရုတ္ျပည္မွာ (၁၂) ႏွစ္ ႀကိဳးပမ္းရၿပီး၊ ထုိင္းမွာ (၁၃) ႏွစ္၊ အင္ဒိုးနီးရွားမွာ (၁၄) ႏွစ္ ႀကိဳးစားၾကရပါတယ္။ စြမ္းအင္၊ သတၱဳတြင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံုက႑မွာ လုပ္ႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ဆံုး ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမွာ အိမ္နီးခ်င္းထက္ နိမ့္က်ေနတာကို ျမွင့္တင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

စီးပြားေရး တိုးတက္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အဓိက ေသာ့ခ်က္ (၄) ခုကို မက္ကင္းဇီအဖြဲ႔က ေထာက္ျပပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာ အင္တာနက္ ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳရင္ အစိုးရရံုး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ လက္လီေစ်းနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးမွာ တုိးတက္ႏိုင္တာ ပထမေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ေသာ့ခ်က္က ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑ ႀကီးထြားေအာင္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယက လူဦးေရမ်ားျပားလာတဲ့ ၿမိဳ ႔ေတြကို အေျခခိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ ၿမိဳ ႔ႀကီးေတြ အေရးပါအရာေရာက္တာကို သင္ခန္းစာယူႏိုင္ပါတယ္။ ကမာၻ႔စီးပြားေရးမွာ ဝင္ဆံ့ႏိုင္ေရးဟာ စတုတၳေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွွပ္ႏံွမႈ၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ စတာေတြ တုိးတက္ဖို႔ လုိပါတယ္။ အရင္းအႏီွး စုစုေပါင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၆) သိန္းေက်ာ္ လိုတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

မက္ကင္းဇီအဖြဲ႔က တင္ျပထားတဲ့ စီးပြားေရးအလားအလာ အေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႔ကိစၥဟာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္ေပၚမွာေရာ ပုဂၢလိကပိုင္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမွာေရာ မူတည္ေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အစိုးရမွာ အခ်ိန္ကာလ၊ စြမ္းရည္နဲ႔ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ရွိပါတယ္။ တုိင္းသူျပည္သားေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းက ယံုၾကည္လာေအာင္ ႏိုုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္မႈ ေအာင္ျမင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခု လာေရာက္ၾကတဲ့ ကုမၼဏီေတြ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွလိမ့္မယ္လို႔ အာမခံႏုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရဟာ အေျပာင္းအလဲကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

လာမယ္ႏွစ္ေတြမွာ ျပည္တြင္းကုမၼဏီေတြ အေျပာင္းအလဲႀကီးေတြကို ရင္ဆုိင္လာရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ လုိလာပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္မီေအာင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ လုိပါတယ္။ အတတ္ပညာနဲ႔ အရင္းအႏီွးရရွိၿပီး ကမာၻ႔ေစ်းကြက္ကို ဝင္တုိးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီေတြနဲ႔ တြဲလုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ ႀကိဳးပမ္းေနတာျဖစ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ ဝိရိယစိုက္ထုတ္မႈ အထူးလုိအပ္ေၾကာင္း မက္ကင္းဇီ အတိုင္ပင္ခံကုမၼဏီက သံုးသပ္ထားပါတယ္။
XS
SM
MD
LG