သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ႏိုင္ငံေရး ဗဟုသုတစစ္တမ္း


Asia Foundation's Myanmar Public Opinion Survey

ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြ ဘယ္ေလာက္ နားလည္သေဘာေပါက္တယ္ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Asian Foundation အဖြဲ႔က စံုစမ္းၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလက စာမ်က္ႏွာတရာေက်ာ္စစ္တမ္းကို ထုတ္ေဝထားပါ တယ္။ ေမလ က ဇြန္လအထိ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ (၁၄) ခုမွာ လူေပါင္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး ေရးထားတဲ့ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုဟာ စိတ္ထဲရိွတာကို ေျပာရဲေပမယ့္ အစိုးရသက္တမ္းႏုၿပီး ျပည္သူ႔သေဘာထား ေကာက္ယူတဲ့ အစဥ္အလာ မရွိခဲ့တာမုိ႔ အမ်ားစုဟာ ႏိုင္ငံေရးဗဟုသုတ နည္းပါးၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျပည္သူေတြဟာ ဒီမုိကေရစီ လိုလားေၾကာင္းေျပာဆုိၿပီး မဲဆႏၵေပးတဲ့အတြက္ ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ရာမွာ လုိအပ္တဲ့ က်င့္စဥ္နဲ႔ မူဝါဒကို သိရွိနားလည္တဲ့ေနရာမွာ အားနည္းေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီရွိရင္ လြတ္လပ္မယ္လုိ႔ ထင္ေပမယ့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္က တဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ဆိုတာကိုေတာ့ သေဘာေပါက္သူ နည္းေနပါ တယ္။ ျပုျပင္ေရးေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာတာကို ႀကိဳဆိုေပမယ့္ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းမႈ၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္း စတာေတြကို အႏုတ္လကၡဏာအျဖစ္ ျမင္ၾကပါတယ္။

ကိုယ္ထူကုိယ္ထ ႀကိဳးစားမွ မိမိဘဝ တုိးတက္မယ္လို႔ ျပည္သူေတြ ယံုၾကည္ၾကေပမယ့္ တရားမွ်တစြာ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရး ခံစားႏုိင္ေအာင္ အစိုးရက အာမခံေပးရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတကေတာ့ အလြန္နည္းပါတယ္။ သမၼတကို ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲအျဖစ္ နားလည္သူ ၉၀% ရွိေပမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး နဲ႔ တရားစီရင္ေရး စတဲ့ အစိုးရဌာနေတြကို မသိနားမလည္သူက ၈၀% ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ သမၼတကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တာကိုမသိဘဲ မဲဆႏၵ ရွင္ ျပည္သူလူထုက တင္ေျမာက္တယ္လို႔ ယံုၾကည္သူက တဝက္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳတာကို သိသူက ၁၅% သာ ရွိၿပီး မသိသူက အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးျမန္းခံရသူ ၅၀% ဟာ လႊတ္ေတာ္ ကို မသိသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီထက္ပိုဆိုးတာက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅% ဟာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို မသိသူေတြ အေတာ္မ်ားေန တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးျမန္းခံရသူ ၃,၀၀၀မွာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ရွိတာကို သိသူက ၄၅၀ ပဲ ရွိပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းလႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ရွိတာကိုလည္း တဝက္ေလာက္က မသိၾကပါဘူး။ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ေဒသကိုယ္စားလွယ္ရဲ ႔ အမည္ကိုသိသူက ၄% ပဲ ရွိပါတယ္။ အမ်ားစုဟာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ ႔ အမည္ကိုပဲ သိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ ႔ တာဝန္ကိုသိသူ ၃၀% ေက်ာ္သာ ရွိပါတယ္။ ဗဟိုအစုိးရ၊ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ နဲ႔ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြရဲ ႔ လုပ္ရပ္ဟာ ျပည္သူ႔ဘဝကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစတယ္ ဆိုတာကို နားလည္သူဦးေရ နည္းပါးေနပါ တယ္။

အႏွစ္ ၅၀ စစ္တပ္က ဖိႏိွပ္ထားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တာမို႔ မဲဆႏၵေပးဖုိ႔ စိတ္ဝင္စားၾကေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္မဝင္စားဘူးလို႔ ဆုိပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါဝင္မႈနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈကို အႏၱရာယ္အျဖစ္ ျမင္ခဲ့တဲ့ အက်င့္ဓေလ့ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲေနၾကပံုရပါတယ္။ လူဦးေရ ၃,၀၀၀ မွာ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူက ၁၅၀ ပဲ ရွိပါတယ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးသူက ၉၀ သာ ရွိပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးထဲမွာ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားသူ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဝင္စား ရင္ အာဏာပိုင္ေတြ ၿငိဳျငင္မွာစိုးရိမ္လို႔ အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိဖုိ႔ ဝန္ေလးတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး စိတ္မဝင္ စားဘူးလို႔ ေျပာသူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားေနလို႔ပါပဲ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၉၅) ရာခိုင္ႏႈန္း မဲေပးၾကၿပီး ဒီႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ မွာလည္း မဲေပးၾကပါလိမ့္မယ္။

စစ္အာဏာရွင္လအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့ရတဲ့ အက်ုိးဆက္တခု ကေတာ့ တဦးနဲ႔တဦး အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြကို မယံုရဘူးလို႔ ယူဆသူ ၈၀% ရွိပါတယ္။ အစိုးရဌာနေတြထဲမွာေတာ့ တရားရံုးနဲ႔ စစ္တပ္ကို ယံုၾကည္သူ ဦးေရနည္းပါးၿပီး သမၼတရံုးကို ယံုၾကည္သူက ပိုမ်ားေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အစိုးရရဲ ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ ေမးျမန္းခံရသူ အမ်ားစု က ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖယ္ဒရယ္မူကုိ ၾကားဖူးသူဦးေရ အလြန္နည္းေန ပါတယ္။

အစုိးရဲ႕ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းကို ေထာက္ခံၾကေပမယ့္ မိသားစု စီးပြားေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္မလာတာကို စိတ္ပ်က္ေနၾကပါတယ္။ အစိုးရ ယႏၱရားအဆင့္ဆင့္ရဲ ႔ တာဝန္ဝတၱရားေတြကို နားမလည္တဲ့ အတြက္ ေဒသျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဗဟိုအစိုးရမွာ တာဝန္ရွိတယ္လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီဆိုတာ ျပည္သူေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္က ျပည္သူ႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ တာျဖစ္လုိ႔ ျပည္သူလူထုမွာ ႏုိင္ငံေရးဗဟုသုတ အနည္းနဲ႔အမ်ားရွိဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆႏၵမဲေပးရတာ လြယ္ကူၿပီး ႏုိင္ငံေရးစဥ္းစားရ တာ ေခါင္းရႈပ္စရာ ျဖစ္ေနလို႔ အဓိက ျပႆနာကို မသိနားမလည္ဘဲ ဆႏၵမဲေပးဖုိ႔သာ စိတ္ထက္သန္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

XS
SM
MD
LG