သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ လႊတ္ေတာ္အစီရင္ခံစာတင္


ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အစီရင္ခံတင္ျပ

၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အခုဇူလိႈင္လအကုန္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္မွာ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာပါ၀င္တဲ့ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သေဘာမတူေၾကာင္း သီးျခားမွတ္ခ်က္ေပးထားပါတယ္။ ။ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ဗြီအုိေအျမန္မာပိုင္းရဲ႕ သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးနဲ႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ဦးပါ၀င္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၄လေက်ာ္ၾကာကာအတြင္း အစည္းအေ၀း ၂၅ၾကိမ္ထက္မနည္း က်င္းပၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ဒီကေန႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ၂၀၀၈ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ အခန္း ၁၅ခန္းနဲ႔ ေနာက္ဆက္တဲြဇယား ၅ခုကို စီစစ္ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အၾကံျပဳခ်က္ ၃၇၀၀ေက်ာ္ တင္ျပထားေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အစီရင္ခံတင္ျပပါတယ္။

“ အၾကံျပဳတင္ျပစုစည္းခ်က္မ်ားကေတာ့ က်ေနာ္ ေရွးဦးစြာ တင္ျပခဲ့သလိုပါပဲ၊ ေလးမ်ိဳး ေလးစားျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ဖုိ႔၊ ျဖည့္စြက္ဖုိ႔၊ ပယ္ဖ်က္ဖု႔ိ ဒါေတြက အၾကံျပဳတင္ျပတာပါ။ အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ျခင္းမရိွတဲ့ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခဲြေတြ ကိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က မူလအတိုင္း ထားရိွရန္ဆုိၿပီးေတာ့ စုစည္းထားရိွခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္လံုးအေပၚမွာ တင္ျပခ်က္မ်ား စုစုေပါင္း ၃၇၆၅ခ်က္ ရိွပါတယ္။ ”

ဒီျပင္ဆင္မယ့္ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆီက ျဖန္႔ေ၀ထားေပမဲ့ အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားရာမွာ ဘယ္ပုဒ္မေတြကို ဘယ္လုိျပင္ဆင္မယ္ဆုိတာကိုေတာ့ ထည့္သြင္းထားတာ မရိွပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္ပူးေပါငး္ေကာ္မတီရဲ႕ ဒီအစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္သူ အားလံုးလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး၊ သေဘာကဲြလဲြခ်က္ေတြကို အစီရင္ခံစာမွာ ပူးတဲြေဖာ္ျပဖို႔ ေကာ္မတီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းလမ္းညႊန္မွာ ပါရိွပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္တဲ့ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သီးျခားသေဘာထား မွတ္ခ်က္ ၃ခ်က္ တင္ျပထားေၾကာင္း ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အခုလုိ ဆက္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

“ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းရန္ အဆုိတင္သြင္းစဥ္ကပင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္ ၂အေနနဲ႔ကေတာ့ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ၿပီး အဆုိပါ ေကာ္မတီကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာေသာအားျဖင့္ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ နံပတ္ ၃အခ်က္ ထိုသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ရာမွာလည္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရိွပါ။ ယခု ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း၁၂ပါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွပါေၾကာင္း သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္ ဆုိၿပီးေတာ့ သီးျခား သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ျပဳထားတာကိုလည္း က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ပူးတဲြတင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ”

ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔႔ပတ္သက္ၿပီးႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္းကသူ႔အျမင္ကို အခုလို ေျပာဆုိထားပါတယ္။

“ ဒီဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအက်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖုိ႔ ဆုိရင္ အစိုးရပိုင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပိုင္း အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားမွာ ဟန္ခ်က္ညီညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ က်ေနာ္က ျမင္ပါတယ္။ လာမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆဲြတဲ့အပိုင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးတဲ့အပိုင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူတဲ့ အပိုင္းေတြမွာ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၾကားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈၿပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ”

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထံကို ျဖန္႔ေ၀ထားတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ ၃၇၀၀ေက်ာ္ ကိုေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္လာမယ့္ ဇူလိုင္လ ၂၂ရက္ေန႔မွာ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အမည္စာရင္း ေပးပို႔ၾကဖုိ႔ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာထားပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြကိုေဆြးေႏြး၊ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳ ၿပီးေနာက္မွာအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကို နယ္ပယ္အသီးသီးက လူပုဂိၢဳလ္၊ဌာန၊ အဖဲြ႔အစည္း အၾကံဥာဏ္ရယူၿပီး ဆက္လက္ ျပဳစုသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုေတြထဲမွာေတာ့ အမ်ားက စိတ္၀င္စားတဲ့ သမၼတအရည္အခ်င္းကို ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉(စ)လို ပုဒ္မ ၂၃၂ ပါ တပ္မေတာ္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကို ခန္႔အပ္ထားႏိုင္မႈ ကိစၥေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ လက္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဖက္က အဆိုျပဳထားတယ္လို႔သိရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ဖက္ကေတာ့ ျပင္ဆင္ခ်က္သေဘာသာ အဆိုျပဳထားတယ္လို႔ ဗီြအိုေအက သတင္းရရိွပါတယ္။

တိုက္႐ိုက္ လင့္ခ္

XS
SM
MD
LG