သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

စီးပြားေရးလုပ္ရတာ ခက္ခဲေနေသးတဲ့ ျမန္မာျပည္


အစိုးရရံုးရဲ ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို လာဘ္ထိုးၿပီး ေက်ာ္လႊားရတဲ့ဓေလ့ အျမစ္တြယ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေနတာ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္လာေပမယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မတည္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ ရွိေနေၾကာင္း မၾကာမီက ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ဘဏ္အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရတာ အဆင္အေျပဆံုးကေန အခက္ခဲဆံုးအထိ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၈၉) ႏိုင္ငံကို စာရင္းလုပ္ထားတဲ့ စာမ်က္ႏွာသံုးရာေက်ာ္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စတင္ႏုိင္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရႏိုင္မႈ၊ ေငြေခ်းႏိုင္မႈ၊ ရင္းႏီွးသူကို ကာကြယ္ႏိုင္မႈ၊ အခြန္ေဆာင္မႈ၊ သေဘာတူခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ၊ ေရာင္းဝယ္မႈ၊ ေၾကြးျပႆနာေျဖရွင္းမႈ စတာေတြေလ့လာၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဆင္ေျပမႈကို တိုင္းတာပါတယ္။

ေကာင္းမြန္တဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြရွိေလ စီးပြားေရးလုပ္ရတာ အဆင္ေျပေလဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရ အလြယ္ကူဆံုးဟာ စကၤာပူျဖစ္ၿပိး အခက္ခဲဆံုးဟာ ျမန္မာျပည္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ့ထက္ဆုိးတာ အာဖရိကတိုက္က (၇) ႏိုင္ငံပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ မလုိအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ ေတာင္းေနတုန္းမို႔လို႔ ၾကန္႔ၾကာရတာျဖစ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လမွာ က်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ နဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္အသင္းခ်ဳပ္ရဲ ႔ အာဆီယံေရးရာေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာဆုိၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အက်ုိးအျမတ္ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၼဏီသစ္လုပ္ငန္းသစ္ တည္ေထာင္တဲ့အခါမွာ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ အခက္အခဲေတြရွိပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ဗ်ဴရိုကေရစီ လုပ္နည္း လုပ္ထံုး အလြန္အမင္း ၾကန္႔ၾကာတာမ်ုိး မျဖစ္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြ ရွင္သန္မွ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟာ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း လုပ္ၾကရတာမို႔ စည္းမ်ဥ္းက ဒုကၡမေပးဖို႔ လုိပါတယ္။ အလုပ္သမား (၁၀) ေယာက္က (၅၀) အထိရွိတဲ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေလးေတြကို ကမာၻ႔ဘဏ္က ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး သူတုိ႔ရင္ဆုိင္ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပထားပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတဲ့အဆင့္၊ မွတ္ပံုတင္တဲ့အဆင့္၊ မွတ္ပံုတင္ၿပီး အေျခအေန စတာေတြကို ေလ့လာၿပီး ေတြ႔ႀကံဳရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ဖို႔ အခက္ခဲဆံုး အာရွႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာျပည္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လုပ္ငန္းတခုစဖုိ႔ အဆင့္ (၁၁) ဆင့္ (သို႔မဟုတ္) ေလွ်ာက္လႊာ (၁၁) မ်ုိးတင္ရၿပီး ရက္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ၾကာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ရပ္ကြက္လူႀကီးဆီက ေထာက္ခံစာယူတာကစၿပီး ကုမၼဏီစတင္ႏုိင္တဲ့အထိ ရံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအတုိင္း လုိက္လုပ္ရတာကတင္ ေဒၚလာ (၁၅၀၀) ေလာက္ စရိတ္ကုန္က်သြားပါတယ္။ ေငြရင္းေဒၚလာ (၆) ေသာင္း လုိအပ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္တာမို႔ တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဖုိ႔ တြန္႔ဆုတ္ေနပံုရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာကုမၼဏီရဲ ႔ မတည္ေငြနဲ႔ ကနဦးထည့္ဝင္ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေအာက္တုိဘာေႏွာင္းပိုင္းက ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူကို အကာအကြယ္ေပးရာမွာနဲ႔ သေဘာတူခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာလည္း ျမန္မာျပည္မွာ အခက္ခဲဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။

အခ်င္းခ်င္းရယူထားတဲ့ သေဘာတူခ်က္ ဥပမာ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္အတိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာတူခ်က္အတိုင္း မလုပ္ႏုိင္လို႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ျပႆနာကို ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရင္ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသေဘာတူခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာလည္း ျမန္မာျပည္မွာ အခက္ခဲဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပႆနာျဖစ္ရင္ အဆင့္ေပါင္း (၄၅) ဆင့္ေလာက္ကို ေက်ာ္လႊားရၿပီး အမႈေျဖရွင္းတာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာပါတယ္။ စကၤာပူမွာေတာ့ ငါးလနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ နားလည္မႈနဲ႔ လုပ္တာမုိ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမရွိၾကပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားကုမၼဏီေတြ မ်ားလာတဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ဟာ အေရးႀကီးလာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ (၁၉) ရာစုက ကန္ထရိုက္ဥပေဒကို က်င့္သံုးေနတာကလည္း ျပႆနာတခု ျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၼဏီေတြ ေပးေဆာင္ရမယ့္အခြန္ေတာ္ ျမန္မာျပည္မွာ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တာကိုေတာ့ ကမာၻ႔ဘဏ္အစီရင္ခံစာမွာ ခ်ီးက်ဴးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို စီးပြားေရးလုပ္ရတာ ခက္ခဲတဲ့ အေရွ ႔တုိင္းႏုိင္ငံအျဖစ္ ကမာၻ႔ဘဏ္က သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ေအာက္တုိဘာ အေစာပိုင္းက ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ တုိးပြားလာပံုကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏီွးပမာဏဟာ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈရဲ ႔ ၄% ရွိရာကေန ဒီႏွစ္ထဲမွာ ၅% ေက်ာ္အထိ တုိးပြားလာတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အခက္အခဲေတြ ရွိေနေပမယ့္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းဟာ ၆% ေက်ာ္ရွိၿပီး ေရွ ႔ႏွစ္မွာ ရ% နီးပါး တုိးတက္လာဖြယ္ရွိတယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ျပဳျပင္ေရးလုပ္တဲ့သက္တမ္း ၾကာလာေလေလ စီးပြားေရးလုပ္ရတာ အဆင္ေျပေလေလ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔လည္း ယူဆၾကပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ စကၤာပူမွာ (၃) ရက္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစႏိုင္ၿပီး မေလးရွားမွာ (၆) ရက္အတြင္း စႏုိင္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ (၂၇) ရက္နဲ႔ စႏိုင္ၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ (၇၂) ရက္ၾကာတာမုိ႔ လုပ္ရကိုင္ရ ခက္ခဲတဲ့အဆင့္က မတက္ႏုိင္ေသးဘူးလို႔ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။
XS
SM
MD
LG