ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္

ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္ကုိ UMFCCI တြင္ ရွင္းျပေနစဥ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ရလြယ္ကူေစတဲ့အျပင္ ျပည္ပက လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြလည္း ပုိၿပီး လြယ္ကူေစမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္ဟာ လာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ အသက္ ၀င္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း တကယ့္ လက္ေတြ႔မွာ တုိင္းျပည္စီးပြား ဦးေမာ့လာပါ့မလားဆုိတာနဲ႔ ဒီ ဥပေဒသစ္ စတင္ အက်ဳံး၀င္တဲ့အခ်ိန္အေပၚ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြ ေမးခြန္း ထုတ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အခုသီတင္းပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးက႑မွာ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

Your browser doesn’t support HTML5

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္