သံုးရလြယ္ကူေစသည့္ Link မ်ား

ေနာက္ဆုံးရသတင္း

KNU ေျမယာမူဝါဒ


Karen National Union (KNU)
KNU ေျမယာမူဝါဒ
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:20 0:00
တိုက္႐ိုက္ လင့္ခ္


ကရင္ျပည္နယ္က လယ္သမားေတြ လယ္ယာဆံုးရႈံးေနပံုကို လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က လြန္ခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလက အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဥပေဒဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္နဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြရဲ ႔ လွည့္ကြက္ေၾကာင့္ လယ္သမားဟာ ရာဇဝတ္သားလို ျဖစ္ေနတယ္္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ကရင္လယ္သမားေတြ ေျမယာဆံုးရႈံးမႈ မ်ားလာတဲ့အတြက္ KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ေျမယာမူဝါဒကို ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အခန္း (၆) ခန္း၊ စာမ်က္ႏွာ (၈၇) မ်က္ႏွာရွိတဲ့ မူဝါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရတပ္ရဲ ႔ ျဖတ္ေလးျဖတ္ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ေျမယာဆံုးရႈံးမႈ အမ်ားဆံုးေဒသတခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုိးရရဲ ႔ ေျမယာအသံုးခ်မႈ မူဝါဒနဲ႔ KNU ေျမယာမူဝါဒမွာ တူတာေတြရွိသလို၊ ကြဲျပားျခားနားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒအပိုဒ္ (၃၇) မွာ တုိင္းျပည္ထဲက ေျမအားလံုး ေျမေပၚေျမေအာက္နဲ႔ ေလထုထဲက သယံဇာတပစၥည္းအားလံုးရဲ ႔ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ အစိုးရကို ဆိုလုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ ႔ ေျမဆုိင္ရာ မူဝါဒဟာ "အစိုးရႏွင့္ ေျမအရင္းအျမစ္၏ မူလပိုင္ရွင္ျပည္သူမ်ား" အၾကား ဆက္စပ္ေနတဲ့ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ အခြင့္အာဏာခြဲေဝမႈ၊ ေျမဆုိင္ရာ သယံဇာတ အသံုးျပဳမႈကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေျမပိုင္ရွင္ အစစ္အမွန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစိုးရရဲ ႔ ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒဟာ မလိမ့္တပတ္ ျဖစ္ေနေပမယ့္ KNU ေျမယာမူဝါဒကေတာ့ ရွင္းလင္းျပတ္သားပါတယ္။ ေျမယာ၊ သစ္ေတာ၊ ေရ၊ ေရလုပ္ငန္း ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတအားလံုးကို တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုက ပိုင္ဆုိင္တယ္လုိ႔ KNU က ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေျမယာမူဝါဒဆုိတာ ၾကားေနလို႔ ရတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေျမယာမူဝါဒေၾကာင့္ လက္ရွိေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈစနစ္ အားေကာင္းလာတာ ရွိသလို အားနည္းသြားတာလည္း ရွိပါတယ္။ မီးရိုဖလာ ေနထုိင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အေျခခိုင္ေရးနဲ႔ ပဋိပကၡေၾကာင့္ မိရိုးဖလာ ေနထိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဆံုးရႈံးသူေတြရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို သင့္ေတာ္သလို ျမွင့္တင္ဖို႔ KNU က ဦးစားေပးထားပါတယ္။ ေျမယာျပႆနာ ေျဖရွင္းရာမွာ KNU, လယ္သမားသမဂၢ၊ ဥပေဒပညာရွင္နဲ႔ အျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။

အတင္းအဓမၼ ဖယ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေနရပ္ကို စြန္႔ခြါသူေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ KNU က ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။ ေနရပ္မွ ဖယ္ရွားခံရတဲ့ ဒုကၡသည္ကို မူလေနရပ္မွာ ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခြင့္ဖို႔ ကုလသမဂၢ ေထာက္ခံတဲ့ Pinheiro မူဝါဒကို KNU က လက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ တရားဥပေဒက အသိအမွတ္မျပဳေပမယ့္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္က က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ မတရားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တရားမွ်တေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မွ ေျမယာမူဝါဒ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အတိတ္က ပဋိပကၡကို မေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ ခက္ခဲမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

အစိုးရမူဝါဒမွာ ေျမကိစၥကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမယ့္သူဟာ အမ်ဳိးသားေျမ အသံုးခ်မႈေကာင္စီနဲ႔ လက္ေအာက္ခံေဒသဆုိင္ရာ ေျမအသံုးခ်မႈေကာ္မတီေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ KNU မွာေတာ့ ကရင္စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန လက္ေအာက္ခံ ဗဟိုေျမယာေကာ္မတီက အဆံုးအျဖတ္ေပးပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီမွာ KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကရင္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာဌာန၊ တရားေရးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဌာန၊ အရပ္သားအသင္းအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ မဲဆႏၵကို အေျခခံၿပီး ဆံုးျဖတ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေျမယာဗဟိုေကာ္မတီရဲ ႔ လုပ္ငန္းသံုးရပ္ဟာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေျမယာမွတ္ပံုတင္မႈနဲ႔ ေျမယာျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈ စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ေဒသဆုိင္ရာ အစဥ္အလာ အာဏာပိုင္ေတြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ ျပည္သူလူထု အျပည့္အဝ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေဒသခံ မိရိုးဖလာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကူညီရမယ္လို႔ KNU မူဝါဒမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ တာဝန္ဝတၱရားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ၊ ေျမယာျပန္လည္ခြဲေဝေပးမႈ၊ ေျမယာရုပ္သိမ္းမႈ၊ ေျမယာျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ အစိုးရရဲ ႔ ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒအပိုင္း (၈) မွာ တိုင္းရင္းသားရဲ ႔ ေျမအသံုးခ်မႈ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ ျပဳထားပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ျပဌာန္းထားတဲ့ ေျမယာဥပေဒေတြဟာ အစဥ္အလာဓေလ့ကို ဂရုမစိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးသမားကေတာ့ သူတုိ႔ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ ေျမယာကို ခြဲေဝေပးဖို႔ စိတ္ကူးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ဳိးသားေျမ အသံုးခ်မႈ မူဝါဒနဲ႔ KNU ေျမယာမူဝါဒဟာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ သေဘာတရားေတြ ျဖစ္တာမုိ႔ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိ ေျမယာဥပေဒေတြေၾကာင့္ လယ္ယာမဲ့ ျဖစ္သြားသူေတြကို လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပန္ရေအာင္လုပ္ဖို႔ကိစၥဟာ လက္ရွိအစိုးရရဲ ႔တာဝန္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားရိုးရာ အစဥ္အလာဓေလ့ကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အမ်ဳိးသားေျမ ဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးဟာ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေနပါတယ္။

XS
SM
MD
LG